*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Типи темпераментів особистості і їх вплив на поведінку людини в організації

рефераты, Управление персоналом

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 370

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління
2. Психологічні характеристики типів темпераменту
3. Аналіз впливу темпераменту на стиль діяльності
Висновки
Список використаної літератури
1. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління

Поняття темпераменту охоплює якості, від яких залежать реакції людини на інших людей і соціальні обставини. Під темпераментом зазвичай розуміють психічні відмінності між людьми – розходження по глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поведінки та діяльності.
У більшості класифікацій і теорій темпераменту фігурують два компоненти – активність і емоційність. Активність характеризує ступінь енергійності, стрімкості, швидкості й, навпаки, повільності, інертності, емоційність – особливості перебігу емоцій, почуттів, настроїв та їх якість. Темперамент вважають одним з основних понять психофізіології, наукове вивчення якого ведеться вже протягом багатьох років. Цю категорію ґрунтовно досліджували І. Павлов, Б. Теплов та ін.
Так, російському фізіологу, творцю вчення про вищу нервову діяльність Івану Павлову належить заслуга відкриття ролі умовних рефлексів, завдяки яким організм пристосовується до мінливих умов існування, набуваючи нових форм поведінки, відмінних від вроджених безумовних рефлексів. Визначаючи якісну відмінність між вищою нервовою діяльністю людини і тварини, Павлов висунув ідею про сенсорну і мовну сигнальні системи. За допомогою слова як «сигналу сигналів» мозок узагальнено відтворює реальність, внаслідок чого радикально змінюється характер регуляції поведінки.
Головним у вченні про вищу нервову діяльність є розуміння єдності організму та середовища. Цю єдність здійснює нервова система, яка, за І. Павловим, є системою відношень. Великі півкулі головного мозку відіграють провідну роль у діяльності всього організму. Кора великих півкуль головного мозку разом з підкорковими нервовими центрами здійснює складну аналітико-синтетичну діяльність. У ній утворюються тимчасові нервові зв'язки, що регулюють відносини між організмом...
Між працівниками існує величезна кількість відмінностей, зумовлених як їх внутрішніми характеристиками, так і набутим життєвим досвідом. Крім того, різні працівники вибирають різні шляхи та способи задоволення конкретних потреб та виконання поставлених завдань.
Коли говорять про темперамент, то мають на увазі психічні відмінності між людьми – розходження по глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, емоційної вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поведінки та діяльності. Темперамент відображає динамічні аспекти поводження, переважно вродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічними особливостями людини, і однаково проявляючись у різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів, залишаються постійними і в зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту.
Багатоаспектність роботи керівників передбачає вміле оперування поняттями, що пов'язані з особистістю становлять її структуру: «темперамент», «характер», «здібності», «емоції», «вольові якості», «мотивація», «соціальні установки». Структура особистості охоплює загальнолюдські властивості (відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять, воля, емоції), соціально-специфічні риси (соціальні установки, ролі, ціннісні орієнтації), індивідуально-неповторні риси (темперамент, поєднання ролей, самосвідомість).
Це дає змогу розглядати особистість як багаторівневу систему, що об'єднує в собі психофізіологічний, психологічний і соціально-психологічний рівні. В умовах управління та ділової взаємодії люди оцінюють один одного за рівнем інтелекту, який утворюється системою пізнавальних процесів та індивідуально-психологічними властивостями. Така оцінка значно розширює можливості щодо управління та дозволяє уникнути багатьох помилок.
У процесі оцінки доцільно враховувати соціально-психологічні особливості кожного працівника, пов'язані з його вродженими властивостями як особистості та придбаними впродовж роботи внаслідок взаємодії з іншими членами колективу.
Психологічні особливості працівника впливають на його спостережливість, пам'ять, увагу, мислення. Для певних видів діяльності ці особливості можуть мати визначальне значення.
Органічні риси відображуються в поведінці людини та її професійній діяльності. І. Павлов визначив три основні властивості нервової системи. До них він відніс три характеристики нервових процесів роздратованості та гальмування: силу (слабкість), рухомість (інертність), врівноваженість (неврівноваженість). Сполучення крайніх ступенів цих властивостей складають чотири типи вищої нервової діяльності людини: сангвінік, флегматик, меланхолік та холерик. Темперамент має визначальний вплив на характер та особливості поведінки працівника. Темперамент, схильності та здібності – головні якості, а їх оцінка (виявлення) є одною з функцій керівництва персоналу. Це допомагає здійснювати розміщення персоналу управління відповідно до особливостей нервової системи кожного працівника, враховувати його нахили та інтереси.
Отже, можна констатувати, що кожна із зазначених структур своєрідно впливає на поведінку людини та її професійну діяльність. Це потрібно враховувати, визначаючи ділові та професійні якості, а також найбільш ефективні способи управління різними працівниками.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу