*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня

рефераты, Финансы

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 343

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Підвищення рівня фінансування благоустрою територій
2. Дослідження системи показників благоустрою житла
3. Реформування житлово-комунального господарства як чинник підвищення ефективності фінансування комунального господарства
Висновки
Список використаної літератури
1. Підвищення рівня фінансування благоустрою територій

Питання аналізу видатків місцевих бюджетів і використання їхніх коштів на благоустрій набуває особливої ваги у сфері житлово-комунального господарства, тому пошуки адекватної ситуації моделі галузі та способів її перебудови, вихід за рамки наявної системи є вельми своєчасними.
У науковій і публіцистичній літературі проблема фінансового забезпечення благоустрою обговорюється останнім часом доволі активно [2]. Проте немає чіткого, комплексного аналізу причин незадовільного стану галузі, що обумовлює актуальність даної теми. Слід зазначити, що наукові дослідження, що провадяться в даному напрямі, спрямовані на пошук ефективних способів розв’язання тієї чи іншої проблеми, але при цьому майже всі вчені визнають необхідним комплексний підхід до модернізації житлово-комунального господарства. Проте, незважаючи на наявність значної кількості публікацій та наукових досліджень, багато проблем у сфері ЖКГ залишаються нерозв’язаними і потребують дальшого вивчення.
Одним із ключових завдань органів місцевого самоврядування є забезпечення благоустрою населених пунктів. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» [8] окреслює правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і передбачає створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
Згідно з цим Законом благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та ін., що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Житлово-комунальне господарство є однією з важливих і пріоритетних галузей національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних відносин у державі. Гарантування ефективного функціонування підприємств житлово-комунального господарства – чи не найголовніше завдання в кожній країні. А значимою складовою житлово-комунального господарства є благоустрій населених пунктів. Недосконалість здійснення видатків на благоустрій призводить до дедалі сильнішого загострення нерозв’язаних проблем економічного й соціального життя населення.
Інтеграція України у світове співтовариство, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами, створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, гарантування постійного зростання рівня життя і добробуту населення є визначеними пріоритетами національних інтересів у забезпеченні соціальної політики України
Досягнення цих пріоритетів пов’язане з реалізацією реальних та потенційних можливостей у сфері благоустрою населених пунктів, а також з розбудовою житлово-комунальної інфраструктури за цивілізованими нормами та вимогами, що дозволяють уникнути дії негативних соціальних, демографічних і техногенних чинників і загроз.
Таким чином, слід зазначити, що відсутність методик капітального та фінансового планування обмежує можливість приймати оптимальні рішення щодо вибору першочергових інвестиційних проектів і джерел їх фінансування.
Крім того, залишається обмеженою кількість інноваційних механізмів фінансування довгострокових проектів. Можна сказати, що на сьогодні не існує дієвих механізмів забезпечення комунального господарства технічними засобами на лізинговій основі, немає практики фінансування проектів водопровідно-каналізаційного та теплового господарства через випуск облігацій, недостатньо поширеною є практика залучення енергосервісних компаній для виконання цільових програм енергозбереження, впровадження передової техніки та технології, немає досвіду залучення коштів під гарантію страхових організацій тощо. Використання згаданих та інших механізмів потребує додаткового вивчення й аналізу.
Ми вважаємо, що реформування комунального господарства повинно бути спрямоване на запровадження в цій сфері ринкових умов господарювання.
Поширення позитивного досвіду реформування ЖКГ в регіонах України повинно створити умови для формування в галузі нормального конкурентного середовища, що у свою чергу дасть змогу активніше залучати до галузі приватний капітал, адже реформування галузі тільки за рахунок внутрішніх ресурсів підприємств неможливе.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу