*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методики самовдосконалення викладача вузу

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 390

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИК САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВУЗУ
1.1 Основні функції та вимоги до викладача вищої школи
1.2 Загальна характеристика необхідних рис викладача
1.3 Педагогічна культура як невід’ємна складова особистості сучасного викладача вузу
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МЕТОДИК САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1 Проблеми та необхідність перепідготовки і самовдосконалення викладача
2.2 Шляхи підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи у процесі самовдосконалення
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Педагог – це фахівець, який має спеціальну підготовку і професійно провадить навчально-виховну роботу в різних освітньо-виховних системах. Педагогічна діяльність – це діяльність викладача вищої школи в навчально-виховному процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців.
Слід зазначити, що сучасна гуманістична парадигма освіти передбачає значну концентрацію навчального процесу не на навчальній дисципліні, а на особистості студента, його професійному становленні та особистісному зростанні. Задля цього сам викладач має бути високого рівня самоактуалізованості, особистісної й громадянської зрілості.
Тому, на нашу думку, варто детальніше зупинитися на тому, в чому полягають головні завдання та функції викладача вищої школи.
Більшість науковців вважають, що ефективність процесу виховання багато в чому залежить від дій викладача вищої школи – суб'єкта педагогічного процесу, тобто вихователя, який безпосередньо й багатогранно впливає на кожний його компонент. Головне – викладач вищої школи повинен зробити вихованця центральною постаттю цього процесу, його активним, свідомим, повноправним та самостійним учасником [4].
Завдання вихователя полягає в тому, щоб формувати у вихованця мотивацію, навички та вміння самовдосконалення, озброїти його ефективною методикою, прищепити почуття суб'єктності в педагогічному процесі. Впоратися з цим дуже складним завданням може тільки справжній майстер своєї справи.
Відомий педагог А. Єсарєва виділила такі спеціальні функції діяльності викладача як інформаційна, розвивальна і орієнтацій на [6].
Крім того, С. Вершиловський виділяє адаптивну функцію, а також пропонує доповнити цей перелік ще компенсаторною (компенсує недоотриману базову освіту), корегуючою (виправляє недоліки базової освіти) та самоосвітньою функціями [3].
Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо стосуються людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, які впливають на її долю. Ось чому кожна з цих професій повинна бути не лише діяльністю, а й покликанням.
Особа викладача, його ідейно-науковий, психолого-педагогічний та методичний рівні є вирішальним чинником у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.
Відповідно до нової філософії освіти, викладач вищої школи в сучасних соціокультурних умовах вбачається не просто транслятором науково-культурного й професійного досвіду, а носієм незаперечної істини, яка має бути засвоєна студентом.
Саме тому значення особистості педагога в педагогічному процесі накладає на нього велику відповідальність і вимагає великої постійної роботи над собою. Педагог обов'язково повинен багато працювати для вдосконалення себе як викладача.
Щоб досягти довершеності, йому потрібно повсякчас не лише вивчати свій предмет, його історію, філософію, а й вдосконалити техніку свого викладання.
На жаль, не всім педагогічний талант дається від народження, і якщо його немає, його обов'язково потрібно виховувати, розвивати в собі.
Метою даної роботи є дослідження необхідності та методів самовдосконалення викладача вузу для досягнення вищого рівня педагогічної майстерності.
Для реалізації поставленої мети нами були досліджені наступні питання:
- характеристика необхідних рис викладача;
- дослідження необхідності самовдосконалення викладача;
- аналіз методик самовдосконалення викладача;
- формулювання схеми самовдосконалення викладача вузу.
Об’єктом проведеного дослідження виступає особистість викладача вузу як носія відповідних знань і навичок для ефективної роботи зі студентами.
Предметом даної роботи є перспективи та механізми самовдосконалення викладача вузу з метою поліпшення його педагогічної майстерності.
При написанні курсової роботи нами були використані такі методи дослідження: аналіз, синтез, історичний, логічний, індукція, дедукція, аналогія,...
Сучасна гуманістична парадигма освіти передбачає акцентування уваги в процесі навчання не на навчальній дисципліні, а на професійному становленні та особистісному зростанні студента. Задля цього сам викладач має бути високого рівня самоактуалізованості, особистісної й громадянської зрілості, чому протягом усього життя буде сприяти постійне самовдосконалення.
Можна сформувати практично нескінченний перелік необхідних рис викладача вузу, виходячи з різноманітних підходів до формування ідеалу сучасного викладача вищої школи. Однак усі вони мають інтегрувати те основне, що є найбільш важливим у педагогічній діяльності: поєднання природжених і набутих знань, навичок, здібностей як у професійній, так і в особистій сферах.
Надзвичайно важливим у процесі самовдосконалення викладача вузу з постійне підвищення рівня педагогічної культури, оскільки вона є невід’ємною частиною загальнолюдської культури, в якій з найбільшою повнотою відображені духовні і матеріальні цінності освіти і виховання, а також способи творчої педагогічної діяльності, необхідні для обслуговування історичного процесу зміни поколінь, соціалізації особистості і здійснення освітньо-виховного процесу.
Отже, запитом вищої школи в сучасному соціально-економічному розвитку суспільства є модель висококваліфікованого, добре підготовленого викладача, який би поєднував у собі глибоку наукову ерудицію з ґрунтовним знанням основ психолого-педагогічної науки та високим рівнем методичних умінь.
Розвиток педагогіки і психології, інтерес до особистості та її потенційних можливостей саморозвитку, розуміння освіти як неперервного процесу, який характеризує життєдіяльність сучасної людини, спричинили підвищений інтерес до питань підготовки і перепідготовки викладачів вищої школи, а також активного самовдосконалення. Однак існують певні проблеми, пов’язані з особистісними характеристиками будь-якої дорослої людини, що є або планує викладачем, а також зовнішніми факторами.
Вирішення цих проблем у процесі...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу