*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Перспективи діяльності кредитних спілок України в умовах євроінтеграційних процесів

доклады, Финансы

Объем работы: 5 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 80 руб.

Просмотров: 356

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
Докризовий розвиток кредитних спілок
Вплив фінансової кризи на діяльність кредитних спілок
Зарубіжний досвід діяльності кредитних спілок
Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Висновки
Докризовий розвиток кредитних спілок
Згідно з законодавством України, кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
В незалежній Україні перші кредитні спілки виникли у 1992 році. Однак у той час їх створювали переважно з метою отримання статусу неприбутковості, сподіваючись таким чином працювати і не сплачувати податки. Коли це виявилося неможливим, засновники втратили до них інтерес, тому розвиток кредитних спілок призупинився.
Однак на стадії підйому економіки України у 2004-2005 роках почалося відродження активної діяльності кредитних спілок. Основні показники їх діяльності наведені в таблиці (слайд 1).
Щорічно кількість кредитних спілок зростала приблизно на 4 %, тобто близько 30 установ, і на кінець 2008 року їх було зареєстровано 829.
Незважаючи на велику кількість, загальний обсяг активів кредитних спілок фактично дорівнював обсягу активів одного середнього банку, хоча протягом 2005-2008 рр. його величина зросла майже у два рази. Крім того, в Україні в цей період переважали кредитні спілки з відносно невеликою кількістю членів – 100-500 чоловік.
Однак основні показники діяльності кредитних спілок говорять про їх активний розвиток у докризовий період. Так, обсяги виданих кредитів і залучених депозитів зростали щорічно протягом 2005-2008 рр. більш ніж у півтора рази. У той час як кількість членів кредитних спілок, які мають заборгованість за кредитами, фактично залишалася на стабільно невисокому рівні – близько 550 тис. осіб, а чисельність членів, які мають депозитні рахунки, щорічно зростала майже вдвічі.
Отже, до осені 2008 року кредитні спілки демонстрували надзвичайно високі темпи розвитку і мали всі можливості в досить короткий термін зайняти значне місце на фінансовому ринку України.
На сучасному етапі розвитку української економіки підвищується актуальність інтеграції до європейської спільноти. Наша держава поступово починає переходити на міжнародні стандарти у всіх сферах економіки, в тому числі і кредитному. Саме тому досить важливим є врахування позитивного зарубіжного досвіду на вітчизняному фінансовому ринку, адже від рівня його розвитку залежить насамперед ефективність реального сектору економіки, що особливо актуально в умовах подолання кризи.
Протягом останніх років в Україні досить динамічно розвивався банківський сектор, однак економічна криза показала, що цей розвиток був нестійким і недостатнім для ефективного функціонування кредитної сфери. Саме тому досить актуальним є запровадження та розвиток альтернатив банківському сектору, одним із яких є кредитні спілки.
Залучаючи заощадження своїх членів для організації взаємокредитування, кредитні спілки заявили про себе як помітні суб’єкти фінансового ринку, які активно діють у секторі мікрокредитування та споживчого кредитування населення. Крім того, необхідність розвитку кредитних спілок зумовлена їх здатністю залучати в обіг заощадження населення, які в нашій державі фактично не використовуються в економіці. Стосовно ж малого підприємництва, то цей сектор особливо зацікавлений у розвитку небанківських фінансових установ через неспроможність використовувати традиційну схему банківського кредитування.
Таким чином, відродження кредитних спілок є одним з важливих напрямів розвитку фінансового сектора України у сфері альтернативного банківському кредитування.
Ефективна діяльність кредитних спілок – важлива складова фінансової системи сучасної держави. Про це говорить досвід і країн третього світу, і розвинутих країн, до яких прагне приєнатися Україна.
Наша держава має значний потенціал у цій сфері, яка за останні роки продемонструвала надзвичайно високі темпи росту. Однак для повноцінного розвитку кредитних спілок необхідно докласти ще чимало зусиль, особливо з боку держави у формі вдосконалення законодавчої бази та фінансової підтримки.
Таким чином, діяльність кредитних спілок має надзвичайно широкі перспективи для активного розвитку задля ефективного функціонування і вдосконалення всієї фінансової системи України.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу