*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми і напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

рефераты, налоги

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 335

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Значення малого підприємництва умовах ринкової економіки
2. Проблеми спрощеної системи оподаткування України
3. Напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
Висновки
Список використаної літератури
1. Значення малого підприємництва умовах ринкової економіки
Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Однак найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес.
В економічній літературі найбільш поширеним є визначення малого бізнесу як самостійної, систематичної господарської діяльності малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку [1].
Деякі економісти розглядають малий бізнес як органічний структурний елемент ринкової економіки. З такої точки зору, цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує у число першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі [2].
Інші вчені виділяють такі функції малого бізнесу в економіці:
- здійснює неоцінений внесок у формування конкурентного середовища. Малий бізнес допомагає утвердженню конкурентних відносин, бо він є антимонопольним по самій своїй природі, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес, внаслідок багаточисельності елементів, що його складають, та їх високого динамізму в значно меншій мірі піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й...
Розвиток малого підприємництва відіграє важливе значення для всієї економіки. В Україні ж малий бізнес потребує особливої підтримки, оскільки на даний момент умови для його розвитку дуже невигідні.
В умовах відновлення економіки після фінансової кризи надзвичайно актуальним є підтримка економічно активної частини населення, яка не тільки створює і реалізує товари та послуги, а й забезпечує робочі місця і стабільні відрахування податків до бюджету. Таку активну частину населення складають підприємці, серед яких левову частку складають суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи.
Одним із основних аспектів підтримки суб’єктів малого підприємництва виступає спрощена система оподаткування. Сьогодні вона потребує не лише законодавчого закріплення, а й врегулювання існуючих колізій. Це пов’язано з тим, що поряд з результативним впливом спрощеної системи оподаткування як на формування доходної частини бюджету, так і на розвиток підприємництва, тенденціями збільшення і суб’єктів малого бізнесу, і податкових надходжень, є ціла низка фактів, які мають і негативні впливи. І саме це спонукає досить впливових посадових осіб пропонувати або взагалі скасування спрощеної системи оподаткування, або збільшення податкових ставок в 3-10 разів.
Таким чином, спрощена система оподаткування в Україні має достатньо проблем, вирішення яких дозволить забезпечити не тільки підтримку малого підприємництва, а і збільшити надходження до бюджету.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що значення малого бізнесу досить велике. Суб’єкти малого підприємництва є одним з найважливіших чинників економічного розвитку суспільства, яке опирається на ринкові методи господарювання. Саме до цього прагне на сучасному етапі розвитку Україна, отже, підтримка малого бізнесу, на нашу думку, є важливим кроком до досягнення більш глобальних економічних цілей і врешті-решт добробуту суспільства і держави в цілому.
Незважаючи на переваги спрощеного оподаткування малих підприємств, варто враховувати й існуючі недоліки. Слід відмітити, що на сьогоднішній день вартість легального існування суб’єкта малого бізнесу в Україні залишається занадто дорогою, щоб мати змогу повністю виконувати ті соціально-економічні функції, які реалізуються закордоном. До того ж, існують проблеми стосовно формування коштів соціального призначення, значних зловживань та застосування схем ухилення від сплати податків, а також відсутність єдиного законодавства, що регулює оподаткування малих підприємств за спрощеною системою. Виходячи з вищезазначеного, доцільним є впровадження заходів щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування.
Отже, державна політика щодо підтримки малого бізнесу повинна бути адекватною до його потреб і можливостей, а також має формуватися з огляду на особливу економічну природу цього сектора. Ми впевнені, що тільки за таких умов податкове регулювання може стати невід’ємною частиною загальнодержавної політики, спрямованої на підтримку розвитку малого підприємництва, показниками ефективності якої стане зростання загальної кількості малих підприємств, їх прибутковості та зайнятих у сфері малого підприємництва.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу