*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика формування культури мовленнєвого спілкування на уроках рідної мови в учнів початкових класів

дипломные работы, педагогика

Объем работы: 95 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 333

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………...….3
Розділ 1. Лінгводидактичні основи формування культури мовленнєвого спілкування в учнів початкових класів
1.1. Педагогічні та психологічні основи формування культури мовленнєвого спілкування в учнів початкових класів……………………………………………………………………7
1.2. Структурно-функціональні різновиди усталених конструкцій мовленнєвого етикету………………………………………………...16
1.3. Комплімент як найдавніший засіб мовного впливу………………...30
1.4. Мистецтво обговорення дискусійних питань……………………….33
Висновки до І розділу……………………………………………………………..38
Розділ 2. Методика формування комунікативної компетентності молодших школярів
2.1. Формування основ етики мовлення у 1 класі……………………….42
2.2. Ознайомлення учнів 2 класу з національно-культурною специфікою мовленнєвого етикету………………………………………………...52
2.3. Ситуативно-діалогічні завдання на уроках рідної мови як спосіб формування культури спілкування в учнів 3 класу………………...63
2.4. Формування культури спілкування в учнів 4 класу методами інтерактивного навчання……………………………………………..69
2.5. Вивчення рівня сформованості культури мовленнєвого спілкування в учнів початкових класів……………………………………………74
2.6. Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики……………………................................................................78
Висновки до 2 розділу…………………………………………………………….86
Висновки…………………………………………………………………………...88
Список використаних джерел…………………………………………………...90 Додатки………………………………………………………………………..…..100
Людина – істота суспільна. Щоб стати і бути повновартісним членом суспільства, потрібно спілкуватися, адже найпершою соціальною потребою людини є потреба в іншій людині. Відомо, що неможливість спілкування переноситься важко. Саме тому люди часто об’єднуються винятково для спілкування – єдиної, за словами Антуана де Сент-Екзюпері, розкоші, що гідна людини.
Спілкування – один з виявів соціальної взаємодії. В його основі лежить обмін думками, оцінками, почуттями з метою інформування, емоційного впливу, спонукання до спільної діяльності тощо. Сучасна наука визначає спілкування як обмін інформацією, як взаємодію, як сприймання людини людиною [52, 13].
Проблема взаємозв'язку мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів визначила нові змістові лінії навчання української мови: комунікативну, лінгвістичну та лінгвоукраїнознавчу, виникла необхідність удосконалити методичні прийоми та урізноманітнити форми роботи, надаючи нового спрямування вивченню рідної мови, в процесі якого розвиваються творчі здібності школярів. Серед змістових ліній пріоритет надається комунікативній [26, 24]. Тому педагог має будувати свою роботу так, щоб оволодіння культурою спілкування відбувалося комплексно, з опорою на всі види мовленнєвої діяльності.
Теоретичне узагальнення, педагогічне спостереження та результати експериментального дослідження дозволяють зробити такі висновки:
1. Науковий аналіз мовознавчої літератури показав, що проблема культури мовлення завжди була в центрі посиленої уваги вчених. Цьому питанню присвячено праці провідних вітчизняних лінгвістів і методистів (А.Коваль, Я.Радевич-Вінницький, О.Пономарів, Л.Мацько тощо).
2. Аналіз психологічної та лінгводидактичної літератури свідчить, що особливо актуальним на сьогодні є пошук шляхів оптимізації мовленнєвого виховання школярів.
3. Аналіз мовознавчої літератури дав можливість визначити найуживаніші стійкі сполучення, що визначають основні елементи комунікативних ситуацій, і сформувати узагальнену класифікацію етикетних формул.
4. У ході констатуючого експерименту було встановлено порівняно невисокий рівень сформованості культури мовленнєвого спілкування учнів 1-4 класів.
5. Розроблена нами система вправ та завдань, спрямована на розвиток культури спілкування, може застосовуватися на різних етапах роботи на уроках рідної мови з учнями 1-4 класів із врахуванням індивідуальних, вікових особливостей учнів, рівня підготовки класу та оснащення вчителя.
6. Дослідження дозволило простежити відчутні позитивні зміни у засвоєнні учнями 1-4 класів культури мовленнєвого спілкування. Результати перевірки ефективності розробленої нами та апробованої у процесі експериментального навчання методики засвідчили, що формування етики спілкування школярів експериментального класу відбувалось значно успішніше, ніж у контрольному.
Результати дослідної роботи дають підстави вважати, що визначені завдання реалізовано, мети досягнуто, отримані наукові висновки свідчать про актуальність теми дослідження та ефективність застосування розробленої нами методики формування культури мовленнєвого спілкування на уроках рідної мови в початковій школі.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу