*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Прийменник

семинарские работы, Филология

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 490

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Загальне поняття про прийменник
У сучасній українській літературній мові серед службових слів найбільш уживаними є прийменники.
У лінгвістичній літературі сформувалися три основні підходи до визначення статусу прийменника. Перший, найбільш поширений у слов'янському мовознавстві, кваліфікує прийменник як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови, називаючи прийменник службовою частиною мови. Так тлумачать статус при¬йменника такі автори монографій, навчальних посібників і підруч¬ників, як Л.А.Булаховський та ін. у "Курсі сучасної української літературної мови" (1951), А.С. Колодяжний у праці "Приймен¬ник" (1960), О.С.Мельничук у студії "Історичний розвиток функ¬цій і складу прийменників в українській мові" (1961), В.С.Бон¬даренко у монографії "Предлоги в современном русском языке" (1961). Цей же погляд висвітлено у відомому академічному виданні "Су¬часна українська літературна мова: Морфологія"/ За заг. ред. І.К. Білодіда (1969), а також у сучасних навчальних посібниках і підручниках з української мови таких авторів: М.А. Жовтобрюха, Б.М. Кулика, О.Т. Волоха, М.Т. Чемерисова, Є.І. Чернова, А.П. Грищенка, М.Я. Плющ, О.Д. Пономарева та ін. Прийменник як службову частину мови розглядають і у шкільних підручниках.
2. Походження і морфологічний склад прийменників
Прийменники сучасної української мови складають певну систе¬му і класифікуються залежно від їхнього походження, морфологіч¬ного складу та значення. Загальна кількість прийменників в україн¬ській мові порівняно з іншими частинами мови невелика — понад 220 слів (І.Р. Вихованець), однак цю систему не можна вважати абсолютно застиглою, позбавленою динаміки розвитку. "Приймен¬ники поповнюються за рахунок морфологізованих та аналітичних прислівників. Звичайно, нові прийменники впливають на загаль¬ний формальний склад цієї категорії, видозмінюють його. Проте визначальними при класифікації прийменників виступають не фор¬мальні, зовнішні, характеристики, а функціональні особливості."
1. Загальне поняття про прийменник.
2. Походження і морфологічний склад прийменників.
3. Семантичні типи прийменників.
4. Синонімія прийменникових конструкцій.
5. Вживання прийменників. Значення прийменників, ужитих з різними непрямими відмінками іменників.
6. Правопис прийменників.
6. Правопис прийменників
Прийменники завжди вживаються з іменними частинами мови (у непрямих відмінках), стоять, як правило, перед ними і пишуться від них окремо, наприклад: у лісі, на березі, міме соснами.
Разом пишуться:
а) складні прийменники, утворені сполученням одного або двох
(іноді — трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: щодо,
внаслідок (унаслідок), впродовж (упродовж), напередодні, наприкінці;
б) складні прийменники, утворені з двох простих прийменників:
задля, заради, навпроти, окрім, поза, поміж, посеред, проміж, поперед.
Через дефіс пишуться складні прийменники з початковими з-, із-: з-за (із-за), з-над, з-перед, з-під (із-під), з-поза, з-проміж, з-поміж, з-попід, з-посеред.
Окремо пишуться складені прийменники, утворені із самостій¬них частин мови і прийменників: у зв'язку з, згідно з, залежно від, на шляху до, незважаючи на, під час, під кінець, що ж до, в напрямі до, в результаті, в силу, поряд з, у відношенні до.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу