*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Пієлонефрит

курсовые работы, медицина

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 268

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Пієлонефрит
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
1.1 ЕТІОЛОГІЯ.ПАТОГЕНЕЗ 4
1.2 КЛАСИФІКАЦІЯ 8
1.3 КЛІНІЧНІ ФОРМИ ГОСТРОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ 10
1.4 СИМПТОМАТИКА І КЛІНІЧ¬НИЙ ПЕРЕБІГ
ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ 16
1.5 ДІАГНОСТИКА. 17
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ПІЄЛОНЕФРИТУ 24
2.1 ЛІКУВАННЯ ПІЄЛОНЕФРИТУ 24
2.2 УСКЛАДНЕННЯ 30
2.3 ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 31
2.4 ПРОГНОЗ 32
ВИСНОВОК 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
РОЗДІЛ І. ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
1.1 ЕТІОЛОГІЯ.ПАТОГЕНЕЗ
Пієлонефрит може спричинятися різними видами пато¬генної мікрофлори (бактеріальної, ві¬русної та грибкової), екзогенної або ендогенної за своїм походженням. Найчастіше збудниками пієлонефри¬ту в останні роки є кишкова паличка, стафілокок, протей, ентерокок, синьо-гнійна паличка, стрептокок і т. ін. У виникненні пієлонефриту ключову роль відіграють такі чинники: харак¬тер і вид збудника, шлях проникнен-ня інфекції в нирку, загальний стан організму, наявність змін у нирці та сечових шляхах, що сприяють фікса¬ції збудника і розвиткові патологіч-ного процесу (порушення функції нирки, ушкодження нирки, порушен¬ня відтікання сечі ). Наприклад, золотистий коагулюючий стафілокок здатний спричинити патологічний процес у незміненій нирці, тоді як інші збудники — лише за наявності пев¬них сприятливих чинників. В остан¬ні роки часто трапляються асоціації мікроорганізмів, які легко виклика¬ють запальний процес у сечових шля¬хах. У такі асоціації найчастіше вхо¬дять протей, синьогнійна паличка, ста¬філококи, гемолітичні штами кишко¬вої палички. Під дією несприятливих чинників мікроорганізми часто втра-чають оболонку і переходять у так звані L-форми або протопласти, які не ростуть на звичайних живильних се¬редовищах. За сприятливих умов такі бактерії знову перетворюються у ве¬гетативні форми. Такі форми мікро¬організмів часто входять до складу ви¬щезгаданих асоціацій мікроорганізмів, що суттєво ускладнює діагностику.
Пієлонефрит — неспецифічний інфекційно-запаль¬ний процес у чашечково-мисковій си¬стемі і тканині нирки з ураженням головним чином тубулоінтерстиційної тканини. Наслідком запалення є склероз паренхіми. Розвиток пієлонефриту завжди пов’язаний з інфекцією сечовивідних шляхів. Головна роль у виникненні пієлонефриту належить грамнегативній флорі (кишковій паличці, протею) а також стафілококам, ентерококам, клебсієлі. Пієлонеф¬рит може бути гострим і хронічним. Крім цього, його поділяють на пер¬винний, що виникає у нирці без будь-якого попереднього захворювання її, і вторинний, що є ускладненням ін-шого захворювання нирки і сечових шляхів. За шляхом проникнення інфекції пієлонефрит поділяють на ге¬матогенний та урогенний (через про-світ сечоводу і по стінці сечоводу). За особливостями перебігу розрізняють пієлонефрит: новонароджених; вагі¬тних; спинальних хворих; хворих похилого віку; хворих на цукровий діабет. Загальноприйнятої класифіка¬ції пієлонефриту немає. Вторинний пієлонефрит діагностується у 3-4 рази частіше за первинний.
Пієлонефрит — неспецифічне інфекційно- запальне захворювання нирок з переважним ураженням проміжної тканини ниркової паренхіми із залученням миски і чашок.
На пієлонефрит припадає 30—50% всіх захворювань верхніх сечових шляхів. Розрізняють первинний і вторинний пієлонефрит. Первинний виникає, якщо інфекція вражає нирку як первинне захворювання, тоді як вторинний виникає в результаті порушення пасажу сечі, наприклад, при закупорці сечоводу каменем або при аномалії розвитку верхніх сечових шляхів, здавлення сечоводу пухлиною та ін. Інфекція в нирки потрапляє переважно гематогенним шляхом.[ 5; 73]

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу