*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Эффективность иностранной инвестиционной деятельности и макроэкономические меры ее стимулирования в Украине

дипломные работы, международные отношения

Объем работы: 105 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4500 руб.

Просмотров: 363

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Скриншоты
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНОЗЕМНОЇ ІНВEСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8
1.1. Суть та значення іноземних інвестицій в національній економіці 8
1.2. Правові та економічні основи здійснення іноземної інвестиційної діяльності в Україні 18
1.3. Методологічні засади оцінки ефективності іноземної інвестиційної діяльності 24
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 30
2.1. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні 30
2.2. Основні чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні 37
2.3. Проблеми іноземного інвестування в Україні 44
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 52
3.1. Оцінка ефективності іноземної інвестиційної діяльності України 52
3.2. Макроекономічні заходи стимулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні 57
3.3. Міжнародний досвід залучення іноземних інвестицій 67
ВИСНОВКИ 80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 86
У першому представлено теоретичні аспекти здійснення іноземної інвестиційної діяльності: представлено понятійний апарат, положення основних економічних теорій в даній сфері, механізм, напрями та джерела іноземної інвестиційної діяльності, методологічні засади оцінки ефективності іноземної інвестиційної діяльності.
У другому розділі проведено аналіз стану іноземної інвестиційної діяльності в Україні за ряд років: визначено стан іноземного інвестування національної економіки за основними країнами-інвесторами та галузями економіки; основні чинники, що формують сприятливий інвестиційний клімат в Україні; проблеми іноземного інвестування в Україну.
У третьому розділі визначено орієнтовні напрями підвищення ефективності іноземного інвестування в Україні, а саме покращення інвестиційного клімату, визначення основних макроекономічних заходів стимулювання іноземної інвестиційної діяльності, а також визначено вплив іноземних інвестицій на ВВП.
Інформаційною базою дипломної роботи були статистичні дані і нормативно-правові акти.
Теоретичні узагальнення та висновки дослідження мають практичне значення для використання іноземної інвестиційної діяльності як інструмента регулювання економіки України з метою досягнення макроекономічної стабільності. Запропоновані пропозиції можуть бути використанні при розробці заходів щодо стимулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні органами державної влади та забезпечення її ефективності.
Підвищення ефективності функціонування економічної системи ринкового типу на національному рівні як у розвинених країнах, так і в країнах, економіки яких перебувають на перехідному етапі, нерозривно пов’язане з їх іноземною інвестиційною діяльністю. Адже, досягти сталого економічного розвитку можна лише здійснивши структурні зрушення у господарському комплексі України. Враховуючи, що іноземні інвестиції виступають дієвим важелем здійснення структурної перебудови економіки, розв’язання соціальних і економічних проблем, то ключовим завданням державного управління для забезпечення ефективності іноземної інвестиційної діяльності є удосконалення необхідної правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити низку першочергових заходів з формування єдиних стратегічних цілей та послідовності економічних реформ, забезпечення незмінності та гарантованості захисту прав і свобод інвестора.
Забезпечення ефективної іноземної інвестиційної діяльності в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якої залежать динаміка соціально-економічного розвитку та можливість модернізації на цій основі національної економіки.
Сучасний стан розвитку економіки характеризується певним пожвавленням інвестиційного процесу та зростанням ВВП країни. Але ці позитивні тенденції ще не набули стабільного характеру, що пояснюється впливом світової фінансово-економічної кризи на рух капіталу, а також, курсовою різницею, яка виникла у зв’язку із девальвацією курсу гривні до долара США у 2008-2009 роках. У цілому результати іноземної інвестиційної діяльності свідчать, що Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголосок...
У кваліфікаційній магістерській дипломній роботі на підставі теоретичних та методологічних положень оцінки ефективності іноземної інвестиційної діяльності проведено оцінку ефективності прямих іноземних інвестицій для економіки України та розроблено макроекономічні заходи із стимулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні.
Протягом останніх десятиліть значення міжнародних потоків капіталу невпинно зростає, причому прямі іноземні інвестиції стають основним джерелом зовнішнього фінансування країн, що розвиваються. Обсяги іноземних інвестицій значно відрізняються, зважаючи на багато факторів, таких як політична стабільність країни, інвестиційний клімат, політика уряду стосовно міжнародної торгівлі, обмінного курсу тощо. За статистичними даними, зростання прямих іноземних інвестицій в економіку України за останні десять років зберігає позитивну тенденцію розвитку. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована й водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої.
Однак причин недостатнього вкладення зарубіжного капіталу - більше. По-перше, позначаються деякі негативні загальноекономічні тенденції розвитку, значний інвестиційний ризик української економіки. Ще зовсім недавно Україна була в числі «світових лідерів» за темпами інфляції в поєднанні зі значним спадом основних економічних показників. У країні склався нестійкий законодавчий клімат, що регулює діяльність закордонних інвесторів. Про нестабільність українських законів свідчить те, що за роки незалежності в Україні шість разів суттєво змінювались умови інвестиційної діяльності для нерезидентів. Нестабільність законів, що регулюють іноземні інвестиції, доповнюється ще їх недосконалістю: в них не конкретизовані пріоритетні галузі, території та об’єкти, що підпадають під регулювання, через що ускладнюється надавання пільг при залученні іноземного капіталу; не регулюються портфельні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу