*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Современные особенности и перспективы развития внешней торговли в Швеции

контрольные работы, международные отношения

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 343

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. ШВЕЦІЯ ЯК СУБЄКТ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕСУ 3
1.1. Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками 3
1.2. Національний економічний потенціал 4
1.2.1. Наявність сприятливих природних ресурсів 4
1.2.2. Кількість та рівень кваліфікації трудових ресурсів 6
1.2.3. Рівень розвитку виробничої інфраструктури 6
1.2.4. Обсяги виробничих потужностей 7
1.2.5. Рівень розвитку науки і техніки 8
2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У ДИНАМІЦІ ЗА 2004-2006 РР. 9
2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі 9
2.2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі 10
2.3. Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту) 12
2.4. Аналіз показників інтенсивності зовнішньої торгівлі 18
3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ШВЕЦІЇ З УКРАЇНОЮ 19
ВИСНОВКИ 20
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21
проведен анализ основных показателей внешней торговли Швеции за 2004-2006 года
Швеція - високорозвинута індустріальна країна з добре розвинутим сільським господарством. Дотримуючись політики нейтралітету щодо участі у війнах на протязі всього 20 століття Швеція досягнула високого рівня життя населення в умовах капіталістичної системи господарювання, основаної на використанні високих технологій і всеохоплюючого соціального захисту.
Країна володіє сучасною інфраструктурою, найкращими внутрішніми і зовнішніми комунікаціями, висококваліфікованою робочою силою. Головними ресурсами економіки Швеції є ліс, гідроенергія та залізна руда. Економіка в більшій мірі орієнтована на зовнішню торгівлю.
Шведська економіка відзначається високим ступенем концентрації виробництва і капіталу. Частка Швеції у світовому виробництві становить близько 1%, а у світовій торгівлі перевищує 2% (при кількості населення, що дорівнює близько 0,2% населення земної кулі).
На підставі проведеного аналізу зовнішньої торгівлі Швеції за 2004-2006 роки можна зробити наступні висновки:
- економіка Швеції є зовнішньорієнтованою, оскільки більше 50% ВВП складає експорт товарів і послуг;
- індекс стану балансу у 2005-2006 роках змінився на позитивний порівняно з 2004 роком;
- вагому частку у структурі зовнішньої торгівлі займають товари;
- Швеція експортує продукцію машинобудування, продукцію целюлоз-паперової промисловості, залізо та сталь. За товарною структурою імпорту, Швеція імпортує нафтопродукти, продукцію машинобудування, залізо, сталь. Негативний індекс чистої торгівлі спостерігається по нафтопродуктам;
- індекс умов торгівлі нижче одиниці, оскільки імпортні ціни зростали вищими темпами, ніж експортні протягом трьох років. Це свідчить про погіршання умов торгівлі. Дана ситуація спостерігається і у всьому світі в умовах зростання цін на нафтопродукти;
- основними торговельними партнерами як по експорту та і по імпорту товарів є країни-сусіди – Данія, Фінляндія, Німеччина, а також Сполучене Королівство і США;
- сальдо торгівлі України з Швецією є від’ємним. Україна ввозить із Швеції в основному продукцію машинобудування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу