*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Спільна рівновага на ринках благ, грошей і капіталу (IS-LM модель)

разное, макроэкономика

Объем работы: 5 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 410

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Задача
Расчет
У бюджет держави надходить 20% усіх доходів, а державні витрати становлять 800 гр. од. Експорт складає 100 гр. од. в обігу знаходиться 500 гр. од., швидкість їх обертання k=23 обороти за рік. Попит на гроші як майно (Lm) поданий функцією:
Lm=500-50i, де і –ринкова % ставка
Функція інвестицій (І) має вигляд:
І=200-20і.
Вихідні умови: Са=600; Су=0,67; Zy=0,24; ;
Визначити:
1. Розмір ефективного попиту.
2. Як розподіляються гроші між попитом на гроші для угод і в якості майна при досягненні спільної рівноваги на ринку благ і грошей.
3. Стан державного бюджету при спільній рівновазі на ринках благ і грошей.
4. Стан торгового балансу країни при досягненні спільної рівноваги на ринках благ і грошей.
5. Як зміниться розмір ефективного попиту, якщо пропозиція грошей зросте на 10%.
6. Чи зміниться рівноважний національний дохід і чому в результаті одночасного збільшення державних видатків на 205 гр.од. і податкової ставки з 20% до 25%.
7. Як зміниться в розташуванні лінія LM, якщо швидкість обертання грошей зменшиться в 2 рази.
8. Які будуть номінальні обсяги попиту на гроші для угод і в якості майна, якщо при значеннях реального національного доходу рівень цін зросте на 25%.
9. Визначити на скільки ринок грошей стримуватиме дію мультиплікативного ефекту при зростанні державних витрат на 130 гр.од.
10. Показати на графіку IS-LM моделі наслідки подій, вказаних у таблиці, які відбуваються на ринку благ і грошей і заповнити її.
3. За побудованими рівняннями IS та LM рівноважна відсоткова ставка і склала 2,05, розмір ефективного попиту – 2357,5 гр. од. За умови рівноваги на ринку благ і грошей баланс бюджету і торговий баланс дефіцитні – 328,5 і 371,5 гр. од. відповідно. За умови збільшення пропозиції грошей на 10% - ефективний попит зросте на 172,5 гр. од., при скороченні оборотності грошей вдвічі ефективний попит зменшиться і крива LM зрушиться ліворуч. При рості державних видатків і податкової ставки обсяг рівноважного національного доходу зросте на 314,2 гр. од. При збільшені державних витрат ефект стримування мультиплікатора складе 154,8 грошові одиниці.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу