*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Комплексный анализ финансового состояния предприятия

курсовые работы, анализ хозяйственной деятельности

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 307

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
1.
Характеристика стану організації аналітичної роботи на підприємстві
2.
Сутність і особливості аналізу фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин
3.
Методика аналізу фінансового стану
4.
Аналіз активів та пасивів підприємства
5.
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
6.
Аналіз фінансової стійкості підприємства
7.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Під фінансовим станом розуміють сукупність показників, що відображають спроможність підприємства розрахуватися за борговими зобов’язаннями. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю й фінансовою стійкістю.
Фінансовий стан визначає конкурентоспроможність підприємства, його імідж, потенціал у діловому співробітництві.
Оскільки в умовах ринку підприємства несуть повну економічну відповідальність за результати своєї діяльності, за недопущення банкрутства, значно зростає роль і значення аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання різних форм власності, оцінки їх ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості.
В об’єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені всі користувачі фінансової звітності, які в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку об’єднані в три основні групи:
1) особи, які безпосередньо займаються бізнесом на даному підприємстві;
2) особи, які не працюють на підприємстві, але мають пряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі;
3) особи, які мають непряму фінансову зацікавленість у даному бізнесі (податкові служби, фондові біржі тощо).
У процесі проведення аналітичної роботи слід уміло поєднувати різні види аналізу, які забезпечують підвищення її ефективності.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та пошук шляхів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.
Для аналізу фінансового стану підприємства використовують внутрішні та зовнішні джерела інформації, основним серед яких є бухгалтерський баланс.
За сучасних умов фукціонування економіки України, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, а також пошуку шляхів підвищення й зміцнення фінансової стабільності. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що рентабельність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності.
Одним із інструментів з'ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше - нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності кожного підприємства.
Фінансовий аналіз - це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності. Новий план рахунків бухгалтерського обліку, приведення форм бухгалтерського обліку та звітності у відповідність із міжнародними стандартами зумовили необхідність використання нової методики фінансового аналізу, яка відповідала б умовам ринкової економіки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу