*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча

контрольные работы, литература

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 728

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
І. Творчасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча 3
1. Шматграннасць творчай асобы 3
2. Мастацкія кірункі ў творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча: сентыменталізм, рэелізм, рамантызм 4
3. “Ідылія”: гісторыя стварэння, асветніцкія тэндэнцыі ў творы 7
4. Паэтычны эпас 10
5. “Пігская шляхта” 14
6. “Залёты” 17
7. Значэнне творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча 18
ІІ. Асоба Кастуся Каліноўскага 19
Спіс выкарыстаных крыніц 23
І. Творчасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

1. Шматграннасць творчай асобы

Роля В. Дуніна-Марцінкевіча як аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры (у тым ліку драматургіі) і нацыянальнага тэатра надзвычай вялікая. Г. Кісялёў называе яго першым беларускім прафесійным пісьменнікам. В. Дунін-Марцінкевіч "прафесійны не ў тым сэнсе, што гэта давала яму сродкі для жыцця (хутчэй ён меў ад гэтага страты), а ў тым, што ён лічыў гэта галоўным у сваім жыцці". Першым класікам новай беларускай літаратуры называе пісьменніка даследчык яго творчасці Я. Янушкевіч. Апрача таго, В. Дунін-Марцінкевіч фактычна стаяў ля вытокаў новага нацыянальнага тэатра – ён выступаў у якасці не толькі драматурга, але і арганізатара тэатра, рэжысёра, акцёра.
1. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і працэс міжславянскіх літаратурных узаемасувязяў: Матэрыялы V Міжнародных Ракаўскіх чытанняў / Пад агульн. рэд. В.П. Рагойшы і М.В. Хаўстовіча. Мінск, 2005.
2. Вінцэнт Якуб Дунін-Марцінкевіч: Жыццё і творчасць / Аўтар-склад. У.І. Содаль. Мінск, 1997.
3. Грынчык М.М. Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт // Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 6. Мінск, 1998. С. 260-261.
4. Грынчык М.М. Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 2. Мінск, 1985. С. 379-381.
5. Дзянісаў У. Яшчэ раз пра мінскі дом Дуніна-Марцінкевіча // Шляхам гадоў: Гіст.-літ. зб. / Уклад. У. Мархель. Мінск, 1993. С. 294-298.
6. Запартыка Г. Гэта мая знаходка... // Люблю наш край...: Валожыншчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка, драматургія, ліставанне / Уклад., падрыхт. тэкстаў і камент. В. Рагойшы. Мінск, 2006. С. 413-416.
7. Каханоўскі Г. Адчыніся, таямніца часу: Гіст.-літ. нарысы. Мінск, 1984. С. 69-79.
8. Кісялёў Г.В. Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст. Мінск, 2003.
9. Кісялёў Г. Героі і музы: Гіст.-літ. нарысы. Мінск, 1982. С.4-13, 213-229.
10. Кісялёў Г.В. Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт // Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўн. У 6 т. Т. 2 / Ін-т літ. імя Я. Купалы АН Рэспублікі Беларусь, Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А.В. Мальдзіса. Мінск, 1993. С. 407-409.
11. Кісялёў Г. Радаводнае дрэва: Каліноўскі – эпоха – наступнікі. Мінск, 1994. С. 104-119, 181-186, 243-247.
12. Кісялёў Г. Слова пра Дуніна-Марцінкевіча // Люблю наш край...: Валожыншчына літаратурная: проза, паэзія, публіцыстыка, драматургія, ліставанне / Уклад., падрыхт. тэкстаў і камент. В. Рагойшы. Мінск, 2006. С. 50-54.
13. Кісялёў Г. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча. Мінск, 1988.
14. Лойка А.А. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч // Лойка А.А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. У 2 ч. Ч. 1: Падруч. для філал. фак. ВНУ. Мінск, 1989. С. 143-177.
15. Майхровіч С. В.І. Дунін-Марцінкевіч....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу