*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

PEST- аналіз середовища підприємства на прикладі ТОВ «Азимут»

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 518

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу середовища підприємства
Висновки за першим розділом
Розділ 2. PEST- аналіз середовища підприємства на прикладі ТОВ «Азимут»
Висновки за другим розділом
Загальні висновки та пропозиції
Перелік використаних джерел
Додатки
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу середовища підприємства
1.1 Поняття «підприємницьке середовище»
1.2 Аналіз внутрішнього середовища
1.3 Аналіз зовнішнього середовища
1.4 Методи аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації
Висновки за першим розділом
Розділ 2. PEST- аналіз середовища підприємства на прикладі ТОВ «Азимут»
2.1 Характеристика підприємства
2.2 Аналіз внутрішнього середовища
2.3 Аналіз зовнішнього середовища
2.4 Аналіз зовнішнього середовища непрямого впливу
Висновки за другим розділом
Загальні висновки та пропозиції
Перелік використаних джерел
Додатки
Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без винятку організацій можливо тільки в тому випадку, якщо середовище допускає його здійснення.
Проблема взаємини організації та середовища в науці стала розглядатися вперше у роботах А. Богданова і Л. фон Берталанфі в першій половині ХХ століття.
Однак у менеджменті значення зовнішнього середовища для організацій було усвідомлено лише в 60-і роки в умовах посилення динамізму її факторів і наростання кризових явищ в економіці. Це послужило відправною точкою для інтенсивного використання системного підходу в теорії і практиці управління, з позицій якого будь-яка організація стала розглядатися як відкрита система, що взаємодіє з зовнішнім середовищем. Подальший розвиток даної концепції призвело до виникнення ситуаційного підходу, згідно з ним вибір методу управління залежить від конкретної ситуації, яка характеризується значною мірою певними зовнішніми змінними.
Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі.
Завдання стратегічного управління полягає в забезпеченні такої взаємодії організації із середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.
Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну уяву не тільки про внутрішнє середовище організації, її потенціал та тенденції розвитку, а й про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організація.
Первісна зовнішнє середовище організації розглядалася як задані умови...
Розглянувши та проаналізувавши зовнішню і внутрішнє середовище організації необхідно зробити основні висновки по даній темі.
Внутрішні перемінні - це ситуаційні фактори всередині організації, які в основному є контрольованими і регульованими.
Основними змінними внутрішнього середовища організації, які вимагають уваги керівництва, є: цілі, структура, завдання, технологія і люди. Всі внутрішні змінні взаємопов'язані. У своїй сукупності вони розглядаються як соціотехнічні підсистеми. Зміна однієї з них певною мірою впливає на інші. Вдосконалення однієї змінної, наприклад, такий, як технологія, не обов'язково може вести до підвищення продуктивності, якщо ці зміни позначаються негативно на іншій змінній, наприклад, людях.
Від внутрішніх змінних, від яких залежить внутрішнє благополуччя організації, і їх взаємодія сприяє досягненню загальних цілей організації. Проте успіх організації також залежить від зовнішнього оточення організації, без якого не можливий життєвий цикл будь-якої організації. Керівник повинен враховувати зовнішнє оточення.
Фактори, що негайне вплив на організацію, відносяться до середовища прямого впливу, інші чинники - до середовища непрямого впливу. Так само як і внутрішні змінні, фактори зовнішнього оточення взаємозалежні і взаємодіють між собою. Зовнішнє середовище має властивості складності та невизначеності.
Таким чином, головне що необхідно засвоїти - те що зовнішні чинники в сукупності з факторами внутрішнього середовища мають вирішальний вплив на функціонування організації.
Всі змінні тісно переплітаються і впливають один на одного. Менеджер повинен вміти аналізувати всі ці фактори в сукупності, не упускаючи жодного з уваги, і приймати вірне рішення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу