*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організаційно-правова та економічна характеристика банку та аналіз його діяльності (на прикладі ПАТ ІмексБанк)

отчеты по практике, Финансы и кредит

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 1300 руб.

Просмотров: 441

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Зміст

Вступ 3
Розділ І. Організаційно-правова та економічна характеристика банку 5
1.1 Загальна характеристика АТ «ІмексБанк»
1.2 Історія успіху банку 5
6
Розділ ІІ. Комплексний аналіз фінансових результатів діяльності АТ «ІмексБанк» 13
2.1 Аналіз показників ефективності фінансової діяльності АТ «ІмексБанк»
2.2 Аналіз фінансового стану АТ «ІмексБанк»
2.3 Аналіз практики кредитування та управління кредитним портфелем 13
18
21
Висновки та рекомендації 27
Список використаних джерел 29
Додатки
1.1 Загальна характеристика АТ «ІмексБанк»


«Обращаясь в ИмексБанк, вы выбираете
не просто очередное «финансовое учреждение»
- вы выбираете лидера финансового рынка юга Украины».
(Лозунг компанії)

Заснований 29 березня 1994 року, ІмексБанк за 18 років своєї праці перетворився в символ сучасного одеського бізнесу, справжню легенду найновішої бізнес-історії Одеси. ІмексБанк впевнено пройшов через усі проблеми та випробування тяжкого періоду становлення української економіки, із року в рік розвиваючи свою філіальну мережу та розширюючи спектр надаваних послуг.
Сьогодні ІмексБанк здійснює усі види банківських операцій, включаючи інвестиційний Банківський бізнес, обслуговування приватних та корпоративних клієнтів, підтримку малого та середнього бізнесу, соціальні програми та управління активами. В останні роки, дякуючи розвитку філіальної мережі в районних центрах, ІмексБанк активно пропонує свої послуги представникам вітчизняного агробізнесу.
Навіть в тяжкі роки економічної кризи ІмексБанк чітко виконував свої зобов’язання перед клієнтами. Крім цього, з перших днів свого існування, ІмексБанк приймає найактивнішу участь в соціально значущих проектах та програмах, серед яких в першу чергу слід відмітити Національну систему масових електронних платежів (НСМЕП).
Найважливішим напрямком діяльності Банку є підтримка розвитку спорту. Протягом багатьох років ІмексБанк є генеральним спонсором легендарного одеського футбольного клубу «Черноморец». Дякуючи підтримці ІмексБанку, клуб отримав новий, обладнаний найновішими технологіями та відповідаючи всім стандартам ФИФА та УЕФА стадіон, найсучасніші в Україні дитячі спортивні бази (Додаток Г).
Одним з найпривабливіших напрямків діяльності ІмексБанку (відмінність його від більшості конкурентів) є продаж сувенірних, пам’ятних та інвестиційних монет України та найвідоміших монетних дворів світу.
По класифікації Національного банку України, ІмексБанк входить в групу найкрупніших банків України. Обрана...


Однією з найголовніших вимог при підготовці спеціалістів в економічній галузі є поєднання теоретичних знань з практичними, вивчення конкретних задач, особливостей майбутньої практичної діяльності. Важливим етапом цього зв’язку є виробнича практика. Ціллю та метою практики являється систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих по предметам спеціалізації, а також отримання практичних навичок роботи.
Основною метою даного звіту по виробничій практиці є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку та розробка на його основі пропозицій по вдосконаленню діяльності банку.
Об’єкт дослідження – АТ «ІмексБанк».
Періодом для аналізу є 2009-2011 роки.
Для даного аналізу були взяті такі показники, як:
- показники фінансових результатів (динаміка та структура доходів та витрат банку (Додаток В); динаміка показників прибутковості; коефіцієнти рентабельності);
- показники фінансового стану (динаміка об’єму та структури власних коштів, показники достатності капіталу, економічних нормативів та ліквідності);
- аналіз кредитного портфелю банку.
Основними задачами звіту по практиці є:
- вивчення статуту АТ «ІмексБанк»;
- ознайомлення з нормативними документами, які регулюють діяльність банку;
- вивчення системи статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності АТ «ІмексБанк»;
- вивчення та закріплення методик розрахунку та аналізу основних фінансових показників.


Проведений фінансово-економічний аналіз діяльності АТ «ІмексБанк» показав, що в даний час банк є рентабельною кредитною установою, має ріст прибутку та високу віддачу від активних операцій, в тому числі, від кредитування. Управління та банківський менеджмент організовані на досить високому професійному рівні.
За аналізований період спостерігається ріст об’єм активів (на 146,2%). Рівень власного капіталу банку достатній, ріст капіталу склав за аналізований період 369,2%. Ефективне використання власного капіталу дозволяє банку отримувати достатньо високий сукупний прибуток: за аналізований період відбулося збільшення сукупного об’єму прибутків в 3,5 рази. Прибутки банку збільшуються більш інтенсивно, нім витрати, що дозволяє прогнозувати подальше зростання прибутку. Показники ліквідності відповідають нормативам, що свідчить про надійність та платоспроможність банку.
АТ «ІмексБанк» проводить активну і досить зважену кредитну політику, здійснюючи кредитування реального сектору економіки, та в першу чергу, підприємств промисловості, які мають постійний та стабільний прибуток. У відношенні з принципом диверсифікації кредитного портфелю, банк надає кредити підприємствам з різних галузей економіки, що дозволяє попередити можливі крупні втрати банку по кредитам.
За аналізований період підвищився коефіцієнт використання кредитних ресурсів, прибутковості кредитного портфелю та ступінь мобілізації залучених коштів в кредитні операції, не дивлячись на те, що питома вага кредитних вкладень в загальному підсумку балансу знизилась (оскільки значно зросла частка вкладень в цінні папери). Значно знизилась прострочена заборгованість.
Пропозиції по вдосконаленню діяльності банку можу надати такі, як:
- розробити заходи по зниженню ризику власних вексельних зобов’язань;
- забезпечити дотримання вимог щодо максимального розміру кредиту на одного кредитора (вкладника);
- з метою підвищення прибутковості кредитних активів збільшити частку довгострокових кредитів, тим самим...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу