*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Инвестиционная деятельность банков Украины

рефераты, мировая экономика

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 315

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Введення
2. Інвестиційна діяльність банків України
3. Інвестиційна діяльність українських банків за даними їх річних звітів
4. Структура кредитово-інвестиційного портфеля банків України
5. Трансформація заощаджень в інвестиції через інститути загального інвестування
6. Висновки
7. Джерела інформації
Основною формою банківських інвестицій є фінансові інвестиції і вкладення капіталу в придбання нематеріальних активів; при цьому більшість банків недостатньо інвестують реальний сектор економіки України, що обумовлене їх неготовністю надавати великі і довгострокові кредити, непостійністю функціонування виробничих підприємств, відсутністю реальних структурних перетворень у вітчизняній економіці, а потім - високими ризиками.
На відміну від корпоративного інвестування, специфіка банківської інвестиційної діяльності значною мірою зумовлена характером і об'ємом сформованої ресурсної бази. Банкам поки що не вдається привертати значні об'єми довгострокових ресурсів, що у свою чергу гальмує інвестиційну активність банків. Капітал банків в Україні на 1 січня 2008 р. складав 6,7 % ВВП, а середній термін зобов'язань - 5 місяців, чисті активи - 553,3 млрд грн, або 68,2 % ВВП. Проте за середнім обсягом активів українські банки відстають від банків розвинених країн: від десяти (США) до тисячі разів (Японія). Як наслідок, вкладення в цінні папери на 1 січня 2008 р. складали лише 8,2 % загальних активів банківської системи України.
Формування фінансово-економічного механізму реалізації інвестиційний-інноваційної моделі України потребує створення або удосконалення роботи цілого ряду фінансових інститутів, до яких, перш за все, належать банки. Головне в розумінні суті банку полягає в тому, що банк - це автономне, незалежне комерційне підприємство, яке є основною ланкою, що забезпечує народне господарство додатковими грошовими ресурсами. Сучасні банки не тільки торгують грошима, вони разом з тим є аналітиками ринку. У економічній системі банки тісніше за решту учасників ринку пов'язані з бізнесом, його потребами, його кон'юнктурою, яка постійно міняється.
Ринок неминуче висуває банк до основних, ключових сегментів економічного регулювання. На 1 січня 2008 р. в Україні фактично діяли 173 банки, в т.ч. 16 банків з 100-процентним іноземним капіталом, їх загальний капітал складав 8,8 млрд євро (12,3 млрд. дол. США). Разом з тим дуже актуальною проблемою стає створення і функціонування інвестиційного банкінгу. Перш за все, це пов'язано з неефективною роботою українських комерційних банків: високі процентні ставки і короткі терміни кредитування; майже не фінансуються інноваційні і інвестиційні проекти; вони не є активними гравцями на ринках капіталів; не беруть участі в міжнародних проектах; основні прибутки банки отримують за рахунок короткострокового споживчого кредитування і підвищення банківських тарифів; майже всі банки мають дуже низьку рентабельність активів (в середньому за офіційними даними 1,5 %); більшість комерційних банків мають технологічні та менеджерські проблеми.
Якщо підсумувати загальні результати діяльності комерційних банків в інвестиційному напрямі, то вона характеризується як неефективна, а зростання показників банків досягається за рахунок сприятливої ринкової кон'юнктури і має суто екстенсивний характер. Інвестиційна діяльність банків гальмується не змогою самих банків привертати великі об’єми довгострокових ресурсів і несприятливим інвестиційним кліматом у нашій країні. Аналіз сучасного стану банківської діяльності в Україні свідчить, що її специфіка значною мірою зумовлена характером сформованої ресурсної бази, у свою чергу ресурсна база банків не відповідає потребам довгострокового кредитування. Причиною цього можна вважати низький рівень монетизації економіки, що обумовив переміщення грошей у поза банківський сектор, тобто у тіньовий обіг, та відплив капіталу за межі України. Крім того, діюча грошово-кредитна політика та податкова система функціонують ще не на досить належному рівні, що також гальмує розвиток ресурсної бази та не створює відповідних умов для зростання обсягів інвестиційної діяльності банків.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу