*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Рэч Паспалітая

курсовые работы, история

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 353

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
УСТУП
1 ПЕРШЫ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ: ПРЫЧЫНЫ І ВЫНІКІ
2 ДРУГІ ПАДЗЕЛ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
3 ПАЎСТАННЕ Т. КАСЦЮШКІ. ТРЭЦЦІ ПАДЗЕЛ
РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
4 БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ РАСПАДУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ.
ПАЛІТЫКА ЦАРЫЗМУ
ЗАКЛЮЧЭННЕ
СПІС ЛІТАРАТУРЫ
У канцы ХVІІІ ст. у жыцці беларускага народа абылася падзея вялікай гістарычнай важнасці : у выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай Беларусь была ўз'яднана з Расіяй. Падзелы Рэчы Паспалітай былі абумоўлены радам прычын. У краіне працягвалі панаваць феадальна-прыгонніцкія адносіны, якія ўскладнялі дальнейшае развіцце як самой Польшчы, так і беларускіх і ўкраінскіх зямель. Феадальна-прынонніцкі прыгнет дасягнуў небывалых памераў, прыняўшы самыя пачварныя формы. Узмацняецца нацыянальна-рэлігійны прыгнет беларускага і ўкраінскага народаў. Усе гэта прыводзіць да абвастрэння класавых супярэчнасцей, уздымае народныя масы на барацьбу за свае вызваленне, за уз'яднанне з Расіяй. Упартая барацьба народных мас Беларусі і Украіны аслабляла феадальна-прыгонніцкую Рэч Паспалітую. Краіна знаходзілася ў стане палітычнай анархіі. Ішла пастаянная міжусобная барацьба магнацкіх груповак за ўладу. У гэтай барацьбе яны абапіраліся на падтрымку суседніх замежных дзяржаў. " Арыстакратыя сапраўды давяла Польшчу да зняпаду, да поўнага зняпаду, - пісаў Энгельс.- І, давеўшы яе да такога стану, арыстакраты сталі ўскладаць віну за гэта адзін на аднаго і прадаваць сябе і сваю краіну іншаземцам".
1 Гісторыя Беларусі/ пад рэд. А. Г Каханоўскага і інш. - Мн. : "Экаперспектыва", 1997 - 496 с.
2 Падручнік/ пад рэд. Э.М. Загарульскага. - 4-е выд.- Мн.: Нар.асвета, 1992. - 238 с.
3 Гісторыя Беларусі" / пад рэд. Ю.Л.Казакова, П.А.Лойки. - Мн.: Нар. Асвета, 1994 г.- 358 с.
4 Гісторыя Беларусі"- 1 Ч. /пад рэд.Я.К.Новика,Г.С.Марцуля.- Мн. - "Экаперспектыва", 1998 - 425с.
5 Нарысы Гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч. / М. П. Касюк і інш.- Мн. : Беларусь, 1994. - 527 с
6 История Беларуси./ И.И. Ковкель, Э.С.Ярмусик.Мн: Аверсэв.1998.-592с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу