*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Белорусский язык

контрольные работы, Разное

Объем работы: 9 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 843

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Заданне 1. Якія з прыведзеных азначэнняў, выказванняў суадносяцца са словам мова, якія — са словам маўленне? Абгрунтуйце свой адказ. 3
Заданне 2. Перакладзіце фрагмент тэксту прафесійнай тэматыкі на беларускую мову, вызначце марфалагічнае выражэнне (часціна мовы) кожнага слова і ўласнабеларускія фанетычныя асаблівасці. 3
Заданне 3. Запішыце 5 --7 слоў-тэрмінаў на тэму, звязаную з абсталяваннем i тэхналогiяй высокаэфектыўных працэсаў апрацоўкi металаў, у якіх напісанне не адпавядае вымаўленню. Размясціце іх у алфавітным парадку і затранскрыбіруйце. 3
Заданне 4. Уявіце, што вам даручылі скласці для тэлевізійнага рэкламнага роліка сціслы тэкст, які прапагандуе новыя тэхналогіі апрацоўкі металаў. Складзіце і запішыце невялікае рэкламнае паведамленне (да 5 сказаў). 4
Заданне 5. Складзіце пісьмова фрагмент тэксту публіцыстычнага стылю на адну з прапанаваных тэм. Да якога тыпу маўлення належыць ваш тэкст і каму ён можа быць адрасаваны? 4
Заданне 6. Да прыведзеных беларускіх слоў падбярыце і запішыце эквіваленты з рускай мовы. 6
Заданне 7. Вызначце, у якіх функцыянальных стылях маўлення часцей ужываюцца наступныя словы, спалучэнні слоў. Абгрунтуйце свой адказ. 6
Заданне 8. Прачытайце ўважліва тэкставы фрагмент прафесійнай накіраванасці і вызначце яго стыль, тып і адрасата. Перакладзіце на беларускую мову. 7
Заданне 9. Складзіце міні-тэкст (да 10 сказаў) на тэму, звязаную з абсталяваннем i тэхналогiяй высокаэфектыўных працэсаў апрацоўкi металаў. Вызначце стыль і тып тэксту. 7
Заданне 10. Перакладзіце на беларускую мову наступныя тэрміны і вызначце іх структурны тып. Дайце пісьмовае тлумачэнне кожнаму тэрміну. 8
Заданне 11. Перакладзіце на беларускую мову пабочныя канструкцыі навуковага стылю. 9
Заданне 12. Перакладзіце на беларускую мову характэрныя для дзелавой камунікацыі канцылярызмы і стандартныя выразы-штампы. 9
Спіс выкарыстаных крыніц 10
Заданне 1. Якія з прыведзеных азначэнняў, выказванняў суадносяцца са словам мова, якія — са словам маўленне? Абгрунтуйце свой адказ.

а) маўленне — мова ў дзеянні, мова ў працы; б) маўленне — сістэма сродкаў, якія забяспечваюць суразмоўніцтва; в) маўленне — працэс выкарыстання моўных адзінак для перадачы пэўнага зместу; г) мова — найважнейшы сродак зносін паміж людзьмі; д) мова — з’ява сацыяльная (грамадская), маўленне — з’ява індывідуальная; е) мова — істотная адзнака этнічнага калектыву — народа, нацыі; ж) маўленне — заўсёды камусьці адрасавана, адбываецца ў пэўных абставінах; з) мова — сукупнасць лексічных, граматычных і іншых сродкаў выражэння думак; і) маўленне — вуснае і пісьмовае валоданне моваю;

1. Азарка В.У., Васілеўская А.С., Круталевіч М.М. Беларуская мова: спецыяльная лексіка. – Мн.: БДПУ, 2004. – 207 c.
2. Антанюк Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія: Фарміраванне, структура, упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987. – 240 с.
3. Беларуская мова: У 2 ч.: Ч 1: Падруч. для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў / Я.М. Адамовіч, Л.А. Акаловіч, С.К. Берднік і інш.: Пад агульн. рэд. Л.М. Грыгор’евай. – 3-е выд., перапрац. і дап. – Мн.: Выш. шк., 1998. – 330 с.
4. Булыка А.М. Моўная сітуацыя ў БССР. Беларуская лінгвістыка, выпуск № 36, – Мн., 1989. – С. 3-10.
5. Беларуская мова. Мн., 1991.
6. Kaмapoўcкi Я. М. Беларуская мова. Арфаграфія. Мн., 1972.
7. Сямешка Л. I., Шкраба I. Р., Бадзевіч. Курс беларускай мовы. Мн., 1996.
8. Янкоўскі Ф. М. Сучасная беларуская мова. Мн., 1984.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу