*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Підвищення показників якості мережі майбутнього FN

дипломные работы, Техничекие дисциплины

Объем работы: 52 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 348

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1.АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ----------------------------------------------------------------------4
1.1 Характеристики надійності мережі--------------------------------------------------------------------------6
1.2 Методика обчислення функцій надійності інфокомунікаційної мережі----7
1.3 Оцінка точності в методі Монте-Карло------------------------------------------------------------------8
1.4 Інфокомунікаційна мережа декількох джерел і адресатів------------------------------10
1.5 Оцінка точності для векторного випадку--------------------------------------------------------------12
1.6 Статистична маршрутизація інфокумонікаційної мережі------------------------------15
2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ--------------------------------------------------------20
3.АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖІ-----------------------------------------------------------------------------------------------23
4. МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ
ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ--------------------------------------------------------------------------------------------28
5. ПІДВИШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖІ – РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ З ФАЗОРІЗНИЦЕВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИСОКОЇ КРАТНОСТІ-----------------------------39
ВИСНОВКИ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ--------------------------------------------------------------50

1.АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ----------------------------------------------------------------------4
1.1 Характеристики надійності мережі--------------------------------------------------------------------------6
1.2 Методика обчислення функцій надійності інфокомунікаційної мережі----7
1.3 Оцінка точності в методі Монте-Карло------------------------------------------------------------------8
1.4 Інфокомунікаційна мережа декількох джерел і адресатів------------------------------10
1.5 Оцінка точності для векторного випадку--------------------------------------------------------------12
1.6 Статистична маршрутизація інфокумонікаційної мережі------------------------------15
2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ--------------------------------------------------------20
3.АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖІ-----------------------------------------------------------------------------------------------23
4. МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ
ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ--------------------------------------------------------------------------------------------28
5. ПІДВИШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕРЕЖІ – РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ З ФАЗОРІЗНИЦЕВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИСОКОЇ КРАТНОСТІ-----------------------------39
ВИСНОВКИ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ--------------------------------------------------------------50


Розробки науковців вирішили комплексну проблему побудови принципово нової національної системи управління інфокомунікаційними мережами із досягненням, необхідних в сучасних умовах, ефективності та економічності управління як традиційними, так і новітніми мережами, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і перевищує їх. Подані авторами матеріали відтворюють поєднання фундаментальних та прикладних розробок з їх впровадженням у діючу Національну систему оперативно-технічного управління інфокомунікаційними мережами ВАТ „Укртелеком". В роботі представлено нові методи побудови інфокомунікаційних мереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які на відміну від існуючих, забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними системами моделі ISO/OSI.
Рівень економічного розвитку будь-якої країни на даний час визначається ступенем впровадження новітніх технологій. Особливе значення мають новітні технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу. Поступовий перехід до мереж наступного покоління NGN (Next Generation Network), FN (Future Network) дозволяє підтримувати широкий спектр інфокомунікаційних послуг.
NGN ґрунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій надання послуг, що дозволяє виконати впровадження глобальної інформаційної інфраструктури (ГІІ), яка надає можливість користувачам отримати всі види інфокомунікаційних послуг з високою якістю, належною вартістю у будь-якому місці та у будь-який час. Щоб забезпечити такі вимоги необхідна більш гнучка архітектура системи управління, яка б легко підтримувала швидке введення в дію нових послуг та їх супроводження з визначеною достовірністю на всій глобальній мережі.
Вагомий внесок...

В дипломній роботі отримані такі теоретичні та науково-практичні результати: проведено дослідження і аналіз сучасних систем управління телекомунікаційними мережами, розглянуто стан та перспективи їх розвитку та аналіз ефективності функціонування сучасних інфокомунікаційних мереж, визначено особливості побудови архітектури. Також проведено: моделювання об’єкта управління для системи управління, розроблено алгоритмів оптимального прийому сигналі із фазорізницевою модуляцією високої кратності. Було визначено вимоги, що пред'являються до систем управління інфокомунікаційними мережами: необхідність розподілу функцій управління в декількох мережних пристроях ( у пристрої управління викликами і сеансами зв'язку, у пристрої мережі, що відповідає за перенесення призначеної для користувача інформації).
Завдяки використанню інформаційного підходу до визначення стану контрольованого об'єкта інфокомунікаційної мережі отримано загальні розрахункові співвідношення, які можна конкретизувати для кількісного оцінювання об’єктів інфокомунікаційних мереж будь-якої технології.
Представлені дослідження, розроблені методики охоплюють новітні технологічні рішення, дозволяють поліпшити показники якості СУ інфокомунікаційними мережами FN і доцільні до впровадження на сучасних комплексах та системах телекомунікації.
Всі ці методи показують особливості розвитку мережі майбутнього FN, що незабаром почне свій бурхливий розвиток в нашому повсякденні.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу