*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Уваходжанне Беларусі ў склад Расійскай Імперыі

контрольные работы, история

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 152

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Уводзіны 3
1.Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай 4
2. Спробы рэформаў і 3 падзелы Рэчы Паспалітай 9
3. Паўстанне пад кіраваннем Т.Касцюшкі.Далучэнне Беларусі да Расійскай Імперыі 16
Заключэнне 23
Спіс выкарыстаных крыніц 24
Перыяд далучэння Рэчы Паспалітай да Расіі мае важнае значэнне для Беларусі. Паміж гісторыкамі ўжо доўгі час вядзецца спрэчка аб месцы паўстання 1794 і яго ідэйнага натхняльніка Т.Касцюшкі ў беларускай гістарыяграфіі. З упэўненасцю можно сцвяржаць адзінае - вызваленчае паўстанне 1794 г. пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі было не толькі польскае, але і беларуска-літоўскае, гэта пацверджае актуальнасць дадзенай тэмы.
Нацыянальна вызваленчы рух пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі, выклікаюць неаслабную цікавасць як у айчынных, так і ў замежных даследчыкаў. У апошні час iснуе шмат навуковых прац, прысвечаных, менавiта, паўстанню1794 г. і ІІІ падзелу Рэчы паспалітай. У iх навуковыя даследчыкi у рознай ступенi закранаюць аспекты, якiя датычацца нацыянальнага, палiтыка-прававога боку пытання.
У кантрольнай рабоце пастаўлены наступныя мэты і задачы:
разгледзіць ход паўстання 1974 г., яго асноўныя вытокі і прычыны;
павказаць рознабаковыя погляды і аб’ектыўна даць аналіз паўстання пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі;
ахарактэрызаваць гістарычнае значэнне нацыянальна-вызваленчага руху і ІІІ падзела Рэчы Паспалітай.
Асновай работы паслужылі працы наступных даледчыкаў: Дзмітрачкова П.Ф. і Маразевіча В.Л. “Беларусь у другой палове XVII-XVIII стст.”, Шведа В.В. “Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772—1863 тт.)”, Юхо Я.А. “За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшка”, Нарысы гісторыі Беларусі і інш. Выкарыстоўваліся, таксама, манаграфіі Бензярука А., Грыцкевіча А., апублікаваных у Беларускай мінуўшчыне і Беларускім гістарычным часопісе.
Такім чынам, у выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай Расійская імперыя змяніла геапалітычнае і дэмаграфічнае становішча, павялічыўшы сваю тэрыторыю на 466 тыс. кв. км і колькасць насельніцтва — на 5, 6 млн. чал.. Выбіты медаль з надпісам «отторженая возвратих» сведчыў аб дасягненні даўняй, ад цара Аляксея Міхайлавіча, мары аб далучэнні зямель Беларусі. Але вобраз Рэчы Паспалітай, якая знікла з геаграфічнай карты, будзе хваляваць не адно шляхецкае пакаленне моладзі (у тым ліку i на тэрыторыі былога ВКЛ) , для якой Рэч Паспалітая працягвала існаваць i за якую яна будзе праліваць кроў.
ВКЛ перастала існаваць. Страта незалежнасці адбьшася прыкладна па аднаму i таму ж сцэнарыю: 1) дыпламатычныя перамовы з будучымі захопнікамі тэрыторыі РП; 2) стварэнне там прарасійскай канфедэрацыі; 3) увод расійскіх войск на тэрыторыю РП; 4) анексія зямель Беларусі; 5) легалізацыя апошняга на сейме РП; 6) прысяга насельніцтва захопленых зямель расійскаму імператару. Насельніцтва зямель Белай Русі і Літвы апынулася ў краіне, якую Ф.Энгельс назваў «апошнім аплотам агульнаеўрапейскай рэакцыі», а У.Ленін — «турмой народаў». Беларусь апынулася паміж Польшчай, якая ўвасабляла заходнюю цывілізацыю і яе вольнасці, і Расіяй, якая ўяўляла сабою ўсходні, азіяцкі дэспатызм[19].
У заняпадзе Рэчы Паспалітай можна бачыць гістарычную заканамернасць спынення функцыянавання практычна замарожаных, незмяняльных палітычных структур. Прыклад Расійскай імперыі і прыклад Рэчы Паспалітай уяўляюць два шляхі развіцця феадалізму: таталітарны і дэмакратычны. І адзін, і другі забяспечваў жыццяздольнасць феадальнай сістэмы. Пры зараджэнні і развіцці новых капіталістычных адносін узнікла неабходнасць рэфармавання грамадства. Яно ж патрабавала падпарадкавання дзяржаве гаспадарчых і палітычных механізмаў, а значыць, моцнай цэнтральнай улады. Пры таталітарнай сістэме такая ўлада канцэнтравалася ў руках манарха-дыктатара (той жа Пётр I, Кацярына II), пры дэмакратычнай — размывалася (сейм з яго правам liberum...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу