*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз кредитоспроможності підприємства с погляду банку

дипломные работы, Финансовый менеджмент

Объем работы: 89 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 258

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО КРЕДИТУВАННЯ 7
1.1 Теорії, функції та форми кредиту 7
1.2 Методи кредитування 14
1.3 Система банківського кредитування 18
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОГЛЯДУ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «АРГО»
2.1 Методики оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувані в іноземній практиці 30
2.2 Методика оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувана на Україні 50
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ЗАО «АРГО»
3.1 Пропозиції, щодо оновлення та вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємства 71
3.2 Застосування запропонованої методики на прикладі діяльності ЗАТ «Арго» 79
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО КРЕДИТУВАННЯ 7
1.1 Теорії, функції та форми кредиту 7
1.2 Методи кредитування 14
1.3 Система банківського кредитування 18
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОГЛЯДУ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «АРГО»
2.1 Методики оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувані в іноземній практиці 30
2.2 Методика оцінки кредитоспроможності позичальника, використовувана на Україні 50
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ЗАО «АРГО»
3.1 Пропозиції, щодо оновлення та вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємства 71
3.2 Застосування запропонованої методики на прикладі діяльності ЗАТ «Арго» 79
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87

Задачі поліпшення функціонування кредитного механізму висувають необхідність використання економічних методів управління кредитом, орієнтованих на дотримання економічних меж кредиту. Це дозволить запобігти невиправданим кредитним вкладенням, забезпечити своєчасне і повне повернення позик, знизити ризик неплатежу.
Питання про межі кредиту досить ґрунтовно розроблене. Їх не слід трактувати буквально як кількісно точно певну величину. У теоретичному плані головне полягає в з'ясуванні чинників, що формують потребу і можливість кредитування в умовах, що змінюються. Економічні межі кредиту в конкретному значенні слова можуть бути виражені певними пропорціями, тенденціями розвитку кредиту і інших економічних категорій.
Одночасно з поняттям "межі кредиту" існує поняття "межі використовування кредиту", як межи кредитування, що встановлюється у вигляді конкретних показників стосовно суб'єктів кредитних відносин або видів позик. Межі кредитування можуть встановлюватися на рівні макроекономіки у вигляді конкретних пропорцій (наприклад, між обсягом кредитів і сукупним суспільним продуктом), досягнення яких забезпечується через систему заходів економічної дії. Зокрема, шляхом організації кредитування з урахуванням кредитоспроможності підприємств і об'єднань, дотримання ліквідності банків, обмеження разової видачі позики одному позичальнику. Орієнтація кредитного механізму на кредитоспроможність позичальників означає, по суті, організацію кредитування з урахуванням його економічних меж.
Більше за всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств і організацій мають потребу банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризику при здійсненні позикових операцій можливе досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використовування кредиту.
Зміни, що відбуваються в сучасній економіці, привернули увагу до необхідності...
Підводячи підсумки дипломної роботи ще раз доцільно підкреслити актуальність теми. Більше за всіх в інформації про кредитоспроможність підприємств і організацій мають потребу банки: їх прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів. Зниження ризику при здійсненні позикових операцій можливе досягти на основі комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що одночасно дозволить організувати кредитування з урахуванням меж використовування кредиту. Важливість і актуальність проблеми оцінки кредитоспроможності підприємства зумовили вибір теми.
В цьому зв'язку в дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти, в яких особлива увага надається таким питанням:
1. Економічна суть і значення кредитного механізму. Було відмічено, що задачі поліпшення функціонування кредитного механізму висувають необхідність використовування економічних методів управління кредитом, орієнтованих на дотримання економічних меж кредиту. Це дозволить запобігти невиправданим кредитним вкладенням, забезпечити своєчасне і повне повернення позик, понизити ризик неплатежу.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу