*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Гисторыя бел.лит-ры

контрольные работы, литература

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 509

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Адраджэнскія матывы ў лірыцы Я. Купалы. Аналіз зборніка “Жалейка” і “Гусляр” 3
2. Праблема “чалавек і зямля” ў творах К. Чорнага. “Зямля” і “Бацькаўшчына” 10
Спіс выкарыстаных крыніц 12
1. Адраджэнскія матывы ў лірыцы Я. Купалы. Аналіз зборніка “Жалейка” і “Гусляр”
Янка Купала стаў Прарокам нацыі таму, што перш за ўсё клапаціўся пра яе захаванне, зберажэнне ад чужынцаў, вызваляў народ з палону зімовага сну (“Сон на кургане”), бараніў ад бездарожжа, “безупыння” (“Паязджане”), рупіўся пра захаванне яго роднага кутка (“Раскіданае гняздо”), нацыянальнай годнасці (“Тутэйшыя”), верыў у свята нацыянальнага росквіту і адраджэння (публітыстыка 1918-1920 г., “Спадчына”, “Безназоўнае”). Усё ў творчасці вялікага песняра навязана моцным вязьмом – ідэяй нацыянальнага выжывання ў любых умовах. Выключэнне складаюць адно толькі творы 30-х гадоў, напісаныя ва ўмовах ідэалагічнага дыктату, зломленым фізічна (а часткова і маральна, духоўна) чалавекам.
1 Адамовiч, А. Здалёк і зблізку [Тэкст] / А. Адамовiч. – Мн. : Маст. літ., 1976. – 623 с.
2 Гаранін, Л.Я. Нацыянальная iдэя ў беларускай лiтаратуры пачатку XX стагоддзя / Л.Я. Гаранін ; Акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. – Мінск : Беларус. навука, 1996. – 176 с.
3 Гніламёдаў, У.В. Янка Купала [Тэкст]: вястун нацыянальнай ідэі / У.В. Гніламёдаў // Роднае слова. – 2007. - № 12. – С. 18-20.
4 Гніламёдаў, У.В. Янка Купала [Тэкст] : жыццё і творчасць / У.В. Гніламёдаў. – Мінск: Бел.навука, 2002. – 238 с.
5 Гніламёдаў, У.В. Янка Купала, Якуб Колас, Максім Танк і нацыянальная ідэя / У.В. Гніламёдаў // Шостыя Танкаўскія чытанні : да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка [Тэкст] : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: А.І. Лугоўскі [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 24-26.
6 Жураўлёў, В.П. У пошуку духоўных ідэалаў [Тэкст] : на матэрыяле беларус. лiт. XIX - пач. XX ст. / В.П. Жураўлёў ; пад рэд. У.В. Гніламедава ; НАН Беларусі, Ін-т літ. – Мінск : Беларус. навука, 2000. – 189 с.
7 Калеснік, У. Вобраз Беларусі // Янка Купала. Энцыклапедычны даведнік. – Мінск: БелЭн, 1986. – 350 с.
8 Корань, Л. Цукровы пеўнік [Тэкст] : Літ.крыт. арт. / Л. Корань – Мн. : Маст.літ., 1996. – 286 с.
9 Купала Я. Збор твораў [Тэкст]. У 7 т. – Т. 1. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1972. – 360 с.
10 Купала Я. Збор твораў [Тэкст]. У 7 т. – Т. 2. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1973. – 308 с.
11 Матрунчык, М. Усходне-хрысціянскі (праваслаўны) фактар у нацыянальным самаатаясамленні беларусаў // Беларусіка: Кн. 2. – Мн., 1993. – С. 289 - 292.
12 Мятліцкая, Г.М. Абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў на пачатку ХХ стагоддзя: на матэрыяле ранніх твораў Янкі Купалы // Прырода, чалавек, культура [Тэкст]: праблемы гармоніі / Рэдкал. М.А. Бяспалая. Ч. 2. – Мінск: ВДУ, 2002. – С. 367-370.
13 Навуменка, І. Янка Купала: Духоўны воблік героя. – Мінск:...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу