*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасная бел. лит-рная мова

контрольные работы, литература

Объем работы: 8 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 403

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Заданне 1.
Выпісаць з тэксту словазлучэнні і ахарактарызаваць іх паводле схемы, абазначыць галоўнае слова. Асобна выпісаць 2-3 спалучэнні, якія не з'яўляюцца словазлучэннямі.
Заданне 1.
Выпісаць з тэксту словазлучэнні і ахарактарызаваць іх паводле схемы, абазначыць галоўнае слова. Асобна выпісаць 2-3 спалучэнні, якія не з'яўляюцца словазлучэннямі.
Заданне 3.
I. Запісаць тэкст, паставіць прапушчаныя знакі прыпынку. Карыстаючыся ўмоўнымі абазначэннямі, падкрэсліць адасобленныя члены сказа.
II. Паставіць у сказах знакі прыпынку, падкрэсліць адасобленныя члены сказа і раслдумачыць прычыну адасаблення.
Заданне 4.
Выпісаць спачатку сказы з пабочнымі, а потым – з устаўнымі канструкцыямі, паставіць прапушчанныя знакі прыпынку. Растлумачыць, чым адрозніваюцца пабочныя канструкцыі ад устаўных.

Заданне 5.
Выпісаць з тэксту аднасастаўныя сказы ў той паслядоўнасць, як яны ідуць у тэксце. Вызначыць від аднасастаўнага сказа, падкрэсліць галоўны член сказа і ў дужках запісаць, чым ён выражаны. Заўвага. Калі аднасастаўны сказ з’яўляецца часткай складанага сказа, то трэба запісаць увесь складаны сказ і падкрэсліць у ім адпаведную частку.
Заданне 6.
Выпісаць з тэксту спачатку складаназлучаныя сказы, вызначыць сэнсавыя адносіны паміж часткамі і падкрэсліць злучнік, які звязвае іх, потым – складаназалежныя сказы, у якіх назваць віды даданых частак і сродак сувязі іх з галоўнай часткай (злучнік ці злучальнае слова). Тлумачэнне даваць пасля кожнага сказа.
Заданне 7.
Запісаць бяззлучнікавыя складаныя сказы і вызначыць іх разнавіднасць (з аднатыпнымі ці разнатыпнымі часткамі). Назваць, якія адносіны выражаюцца паміж часткамі, растлумачыць пастаноўку знакаў прыпынку.

Заданне 8.
Запісаць сказ, паставіць знакі прыпынку. Вызначыць тып складанага сказа і зрабіць яго поўны сінтаксічны разбор. Лічбамі абазначыць прэдыкатаўныя часткі, падкрэсліць у іх граматычную аснову. Зрабіць схему сказа.
Заданне 9.
Падабраць з мастацкага твора і запісаць па два прыклады з простай,...
1. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы. М.С. Яўневіч, П.У. Сцяцко 2006г.
2. В.Адамчык “Аптэка нумар тры” 1972
3. С. Грахоўскі “Крыжавы шлях” 2007
4. А В.Казько “Суд у слаюадзе” 2003.
5. І. Навуменка. Вайна каля Цітавай копанкі 1982г.
6. Беларускарускі слоўнік . I. Капылоў

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу