*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методыка выкладання лит-ры

контрольные работы, литература

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 520

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Урокі па вывучэнню аглядавых тэм у гісторыка-храналагічным курсе старшых класаў. с. 3
2. Якой Вы ўяўляеце літаратурнуіо адукацыю вучняў на сучасным этапе. У сваім адказе выкарыстоўвайце Канцэпцыю літаратурнай адукацыі і Канцэпцыю вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура”. с. 3
3. Ці рэалізуецца ў праграме прынцып вывучэння беларускай літаратуры ў каіітэксце сусветнай? Прывядзіце прыклады з праграмы з 5 па 11 клас, абгрунтуйце свой адказ. с. 4
4. Якія паняцці па тэорыі літаратуры вывучаюцца ў праграме таго класа, што Вы аналізавалі. Патлумачце любое паняцце на выбар, выкарыстоўваючы канкрэтныя прыклады з твораў. с. 4
5. Падрыхтуйце тэст па любым творы па праграме таго класа, што Вы аналізавалі (не менш 7 пытанняў). с. 5
6. Распрацуйце па 5 эўрыстычных пытанняў і 3 тэмы сачынепняў па праграме таго класа, што Вы аналізавалі. с. 6
7. Распрацуйце методыку навучання падрабязнаму пераказу на прыкладзе канкрэтнага твора. с. 6
8. Распацуйце план аналізу любога твора. Складзіце сістэму ўрокаў па вывучэншо вялікага эпічнага твора с. 7
9. Сфармулюйуе 4 праблемныя пытанні для вывучэння мастацкіх твораў у саршых класах. с. 17
Спіс выкарыстанай літаратуры. с. 18
1. Урокі па вывучэнню аглядавых тэм у гісторыка-храналагічным курсе старшых класаў.

Аглядавыя тэмы займаюць у школьным курсе значнае месца. Яны прысвячаюцца характарыстыцы літаратурнага працэссу пэўнага перыяду. Вылучаюцца вялікім аб’ёмам і складанасцю матэрыялу. На вывучэнне аглядавых тэм школьная праграммв вылучае па адной-дзве гадзіны.
Асноўным метадам вывучэння такіх тэм з’яўляецца лекцыя. Гэта форма правядзення урока дазваляе настаўніку з вялікага аб’ёму вучэбнага матэрыялу выбраць галоўніе і выкласці яго даходліва і лагічна. Яшчэ больш эфектыўныя лекцыі з уключэннем паведамлення вучняў, чытання вершаў, урыўкаў з празаічных твораў, дзённікавых матэрыялаў успамінаў. Актывізуюць успрыманне элементы міні-гутаркі па загадзя падрыхтаваных пытаннях, якія таксама ўключаюцца ў структуру лекцыі. Канкрэтызуе ўяўленне вучняў і выкарыстанне разнастайнай нагляднасці. Пры магчымасці шырока падключаецца краязнаўчы матэрыял.
Пры вывучэнні аглядавых тэм могуць выкарыстоўвацца рэфераты і даклады, якія загадзя рыхтуюць вучні, справаздачы творчых груп па апераджальных заданіях.
1. Пытанні методыкі. 36. артыкулаў / Пад рэд. В.У.Івашына. - Мн., 1980.
2. Лугоўскі A.I. Слоўнік студэнта-філолага па методыцы выкладання літаратуры. - Мн., 2006.
3. Ляшук В.Я. Вывучэнне аглядавых тэмаў па беларускай літаратуры / В.Я. Ляшук, Г. М. Снітко. - Мн., 2001. Ляшук В.Я. Лабараторныя заняткі па методыцы літаратуры. - Мн., 1988.
4. Мішчанчук М.І. Адамовіч Г.Я. Беларуская літаратура ў 11 класе. Кніга для настаўнікаў, — Мн., 2001. Методыка выкладання беларускай літаратуры (пад рэд. В.Я. Ляшук). - Мн., 2002.
5. Міхайлаў М.Р. Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры. - Мн., 1987.
6. Руцкая А.В., Грынько М.У. Методыка выкладання беларускай лІтаратуры. - Гродна, 2004.
7. Вучэбная праграма для агульнаадукац. устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Беларуская літаратура. V—XI класы / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск: НІА, 2009.
8. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу