*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Опис споживчого товара

контрольные работы, маркетинг и реклама

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 25 руб.

Просмотров: 332

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Зміст:
Вступ: . . . 2
1. Опис товару (за задумом, у конкретному виконанні, з підкріпленням) . . . 3
2. Класифікувати його по основних видах призначення . . . 4
3. Запропонувати види упаковки товару та зміст його маркування . . . 5
4. Описати тип (сегмент) цільового ринку, де пропонується реалізувати вибраний товар. . . 6
5. Обґрунтувати вибір каналів розподілу та маркетингових посередників . . . 7
6. Визначити основні підходи до ціноутворення . . . 8
7. Запропонувати основні заходи щодо стимулювання збуту та цінових знижок . . . 9
8. Для товару обґрунтувати вид обраної реклами, розробити проект рекламного звернення . . . 10
Висновок: . . . 11
Список використаних джерел: 13
1. Опис товару (за задумом, у конкретному виконанні, з підкріпленням).

Товар - поняття, що включає сукупність, багатьох властивостей , тобто спроможність товару задовольняти потреби.
Товар - центральна ланка маркетингу. Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати на трьох рівнях: товар за задумом. Товар у реальному виконанні, товар з підкріплення.
Перший рівень відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що її отримає споживач при його використанні.
На другому рівні товар сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями й характеристиками.
Третій рівень товару - Позиції товару на ринку можуть бути суттєво підкріплені додатковими послугами і вигодами .
Для опису я обрала Чудо йогурт.
Йогурти і йогуртери ТМ „Чудо" - надзвичайно смачні і корисні йогурти з шматочками свіжих фруктів. До асортименту йогуртів і йогуртерів ТМ "Чудо" входять продукти жирністю 0,1%, 2,5%, 2,9%, 5,1% та 7,5%. Йогуртні продукти ТМ „Чудо" - це продукти, які вперше в Україні були виготовлені за новою технологією, і по дизайну та упаковці відповідають європейським стандартам.
15 березня 2006 року АТВТ "Харківський молочний комбінат" випустив новинку - йогурт ТМ "Чудо" с позначкою "Жива йогуртна культура". Нові йогурті "Чудо" представлені популярними смаками - вишня, полуниця, персик-маракуя, та одним класичним - молочним.
Завдяки збалансованому співвідношенню білку, жиру, вуглеводів, вітамінів та інших корисних мінеральних речовин, йогурти мають усі корисні властивості кисломолочних продуктів. Основна особливість новинки - висока концентрація молочнокислих бактерій - 107 - 108ступенях на кінець строку споживання продукту .Саме така концентрація приносить користь організму і позитивно впливає на систему травлення.
Вся нормативно-технічна документація, по якій виробляється продукт, була розроблена виробничою лабораторією та технологічним відділом підприємства.
Йогурти і йогуртери виробляються на унікальному, повністю комп'ютеризованому...

Маркетинг - це комплекс заходів у галузі дослідження торговельно-збутової дiяльностi підприємства по вивченню усіх факторів, які впливають на процес виробництва i просування товарів i послуг вiд виробництва до споживача. Провідний американський вчений-маркетолог Ф.Котлер дає наступне визначення маркетингу: маркетинг - це соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення запитів і потреб як індивідів, так і груп споживачів за допомогою створення, пропозиції й обміну товарів. Деякі автори, використовуючи визначення маркетингу, дане Ф.Котлером, у той же час вважають, що: маркетинг - це система поглядів, функція координації різних аспектів комерційної діяльності, комплекс взаємозалежних елементів ділової активності, філософія бізнесу, спрямована на пом'якшення криз надвиробництва, нарешті, процес збалансування попиту та пропозиції. Маркетинг вважає вихідним етапом діяльності компанії визначення потреб споживача.
Основні принципи маркетингу: необхідність орієнтації всієї науково-дослідної та виробничо-торгової діяльності на ринок, урахування потреб ринку; необхідність диференційованого підходу до ринку; орієнтація на нововведення; гнучке реагування на будь-яку зміну потреб ринку; постійний і цілеспрямований вплив на ринок; орієнтація на довгостроковий період часу; ефективне управління; формування маркетингового мислення у всіх співробітників фірми. Основним принципом є те, що фірма в центр своєї діяльності ставить споживача та його потреби. У маркетингу товар сприймається як комплекс відчутних та невідчутних властивостей, які можуть задовольняти потреби споживачів.
Головна ідея маркетингу - продавати не товар як такий, а продавати засіб для вирішення споживачем своїх проблем. Комплекс маркетингу є головним засобом впливу підприємства на споживача на ринку. Він включає:
1) товар;
2) ціну;
3)методи розповсюдження товару на ринку;
4) комплекс маркетингових комунікацій товару.
Това́р — усе, що може задовольнити потребу та пропонується на...


Комплекс маркетингу в його канонічному вигляді ("4P") включає 4 складових: Продукт - це набір «виробів і послуг», які фірма пропонує цільовому ринку. Ціна - грошова сума, яку споживачі повинні сплатити для одержання товару. Дистрибуція - різноманітна діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів. Просування - різноманітна діяльність фірми по розповсюдженню відомостей про переваги свого товару і переконанню цільових споживачів купувати його.
Таким чином, концепція маркетингу-мікс по Маккарті визначалася набором основних маркетингових інструментів, які включаються в програму маркетингу: товарна політика, збутова політика, цінова політика, комунікаційна політика або політика просування. Товар є першим елементом з усіх «4-«Р» маркетингового комплексу. Робота з ним є найважливішим інструментом маркетингу та конкурентної боротьби. Товари, так само, як і послуги та ідеї, є засобом задоволення фундаментальних людських потреб. Крім того, товар є центральною ланкою маркетингу. Комунікація, розподіл та ціна ґрунтуються вже на його особливостях.
У маркетингу товар сприймається як комплекс відчутних та невідчутних властивостей, тому головна ідея маркетингу -- продавати не товар як такий, а продавати засіб для вирішення споживчих проблем. Тому, відповідно до постулатів маркетингу, товар -- це продукт, послуга, цінні папери, ідеї та знання, що можуть задовольнити потребу та призначені для продажу.
Визначають три рівня в маркетинговому розуміння товару - товар за задумом, товар в реальному виконанні, товар з підкріпленням. Стосовно товару приймається велика кількість різних рішень, які становлять сутність маркетингової політики підприємства.
Для зручності товари класифікують за різними ознаками. За метою застосування їх поділяють на споживчі і промислові товари, в свою чергу споживчі товари поділяють за характером споживання на товари короткострокового споживання, довгострокового споживання та послуги. За поведінкою споживача виділяють товари...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу