*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасная беларуская літаратурная мова

контрольные работы, Разное

Объем работы: 7 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 484

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Заданне 1.
Выпісаць з тэксту словазлучэнні і ахарактарызаваць іх паводле схемы, абазначыць галоўнае слова. Асобна выпісаць 2-3 спалучэнні, якія не з'яўляюцца словазлучэннямі.

Заданне 2.
I. Перакласці тэкст на беларускую мову, падкрэсліць у ім спецыфічна беларускія словазлучэнні.
II. Падабраць да прыведзеных рускіх словазлучэнняў беларускія адпаведнікі.
Заданне 3.
I. Запісаць тэкст, паставіць прапушчаныя знакі прыпынку. Карыстаючыся ўмоўнымі абазначэннямі, падкрэсліць адасобленныя члены сказа.
II. Паставіць у сказах знакі прыпынку, падкрэсліць адасобленныя члены сказа і раслдумачыць прычыну адасаблення.

Заданне 4.
Выпісаць спачатку сказы з пабочнымі, а потым – з устаўнымі канструкцыямі, паставіць прапушчанныя знакі прыпынку. Растлумачыць, чым адрозніваюцца пабочныя канструкцыі ад устаўных.

Заданне 5.
Выпісаць з тэксту аднасастаўныя сказы ў той паслядоўнасць, як яны ідуць у тэксце. Вызначыць від аднасастаўнага сказа, падкрэсліць галоўны член сказа і ў дужках запісаць, чым ён выражаны. Заўвага. Калі аднасастаўны сказ з’яўляецца часткай складанага сказа, то трэба запісаць увесь складаны сказ і падкрэсліць у ім адпаведную частку.
Заданне 6.
Выпісаць з тэксту спачатку складаназлучаныя сказы, вызначыць сэнсавыя адносіны паміж часткамі і падкрэсліць злучнік, які звязвае іх, потым – складаназалежныя сказы, у якіх назваць віды даданых частак і сродак сувязі іх з галоўнай часткай (злучнік ці злучальнае слова). Тлумачэнне даваць пасля кожнага сказа.
Заданне 7.
Запісаць бяззлучнікавыя складаныя сказы і вызначыць іх разнавіднасць (з аднатыпнымі ці разнатыпнымі часткамі). Назваць, якія адносіны выражаюцца паміж часткамі, растлумачыць пастаноўку знакаў прыпынку.

Заданне 8.
Запісаць сказ, паставіць знакі прыпынку. Вызначыць тып складанага сказа і зрабіць яго поўны сінтаксічны разбор. Лічбамі абазначыць прэдыкатаўныя часткі, падкрэсліць у іх граматычную аснову. Зрабіць схему сказа.
Заданне 9.
Падабраць з мастацкага твора і запісаць па два прыклады...
1. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы. М.С. Яўневіч, П.У. Сцяцко 2006г.
2. Лідзія Арабей “Дзень мінулы, дзень наступны” 1987
3. Вячаслаў Адамчык “Год нулявы” 1983
4. Вячаслаў Адамчык “Голас крыві брата твайго” 1991
5. Алесь Асіпенка “Два дні і дзве ночы.” 1977.
6. Беларускарускі слоўнік . I. Капылоў

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу