*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Система корекційно-логопедичної роботи при дизартрії

курсовые работы, логопедия

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 640

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДИЗАРТРІЇ ЯК СКЛАДНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПАТОЛОГІЇ………
1.1. Історичні аспекти вивчення проблеми дизартрії…...………….…
1.2. Загальна характеристика дизартричних порушень……………….
1.3. Класифікація форм дизартрії………………………………………
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ДИЗАРТРІЇ…………….……………………………….
2.1. Принципи логопедичної роботи при дизартрії…………………….
2.2. Етапи логопедичної роботи при дизартрії…………………………..
2.3. Особливості корекції звуковимови при дизартрії………………….
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………
Основні принципи логопедичної роботи:
1. Логопедична робота спрямована не тільки на корекцію вимови, але і на розвиток всієї психічної діяльності дитини. В той же час основним змістом роботи є формування фонетико-фонематичної системи, в той час як корекція і розвиток інших психічних процесів мають прикладне значення.
2. Формування фонетико-фонематичної системи повинно бути органічно пов'язане з розвитком усіх компонентів мовлення. Потрібно врахувати, що вимова не є виключно моторним актом, це процес реалізації мовної програми, в якій фонетичні елементи тісно пов'язані між собою із іншими компонентами мови. Зусилля логопеда завжди повинні бути в першу чергу спрямовані на формування і розвиток лінгвістичних здібностей дитини: спочатку в імпресивному плані, а потім в експресивному. У більшості випадків моторна реалізація мовної програми більше залежить від фонематичних уявлень дитини, ніж від її рухових здібностей.
3. Протягом всього курсу логопедичних занять здійснюється формування і розвиток мотивації до покращення звучання свого мовлення. По мірі розвитку дитини змінюється її ставлення до себе і оточуючих, змінюється її система цінностей. Це необхідно враховувати не тільки для успішного проведення занять, але і для того, щоб результати роботи були незворотними.
Спочатку потрібно створювати позитивну мотивацію просто по відношенню до логопедичних занять. Для цього слід орієнтуватися насамперед на систему відношень дитини з навколишнім світом, визначити провідну діяльність, переважаючу форму спілкування. Якщо у дитини домінуючим є емоційно-особистісне спілкування, то, крім ласкавого звернення, можливо, стимулом з'явиться частування в кінці заняття. Якщо дитина воліє ситуативно-ділове спілкування, необхідно проводити заняття в максимально ігровій формі, заохочуючи невеликими подарунками - наприклад картинками. Поступово дитину потрібно захоплювати ідеєю вдосконалення свого мовлення, звертати її увагу на приємну мову артистів і оточуючих людей. У процесі...
Мовлення – один із найпотужніших чинників і стимулів розвитку дитини. Завдяки йому люди повідомляють думки, бажання, передають свій життєвий досвід, узгоджують дії. Мовлення служить основним засобом спілкування людей. У дітей, які страждають дизартрією, цей основний засіб виявляється порушеним, тому їм дуже складно спілкуватися з іншими людьми. В даний час ця мовленнєва патологія розглядається як складний синдром центрально-органічного генезу, що проявляється в неврологічних, психологічних і мовних симптомах.
Дизартрія – один з найчастіших розладів мовлення. Останнім часом її значення для дитячої практики різко зросло в силу того, що недостатність рухового відділу центральної нервової системи в ранньому дитячому віці стає все більш звичайним явищем. Зокрема, дизартрія є одним із симптомів дитячого церебрального паралічу.
Провідним симптомом у структурі мовного дефекту при дизартрії є фонетичні порушення, які часто супроводжуються недорозвиненням лексико-граматичного ладу мовлення. Порушення фонетичної сторони мови насилу піддаються корекції, негативно впливають на формування фонематичного, лексичного та граматичного компонентів мовленнєвої функціональної системи, викликаючи вторинні відхилення в їх розвитку.
Дизартричні розлади ускладнюють процес шкільного навчання дітей. Своєчасна ж корекція порушень мовленнєвого розвитку є необхідною умовою психологічної готовності дітей до засвоєння шкільних знань. У зв'язку з цим володіння сучасними уявленнями про симптоматику, механізми дизартрії, про методи її корекції є надзвичайно важливим для підготовки вчителів - логопедів.
Статистичні дані вказують на тенденцію зростання кількості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з дизартричними розладами, що пов'язано не тільки з реаліями сучасного життя як наслідку несприятливого екологічного, демографічного, економічного та соціально-побутового характеру, але й з недостатньо ефективною корекційною логопедичною роботою, яка, на думку А.І. Голуб, перш за все...
Аналіз науково-методичної літератури показує, що дизартрія є однією з найгостріших проблем логопедичної галузі, і її корекція має важливе медико-педагогічне, психологічне та соціальне значення.
Дизартрія - дефект мовлення, що проявляється в розладі артикуляції, обумовленому паралічем або парезом мовної мускулатури. Для дизартрії характерна невиразне, недостатньо членороздільне мовлення. Більшістю авторів визнається, що, крім розладів артикуляції, дизартрія проявляється в порушеннях мовного дихання і голосоутворення, а, отже, і в змінах мовної просодії (мелодики мовлення).
Основною відмінністю дизартрії від інших порушень вимови є те, що в цьому випадку страждає не вимова окремих звуків, а вся вимовна сторона мовлення. У дітей-дизартриків зазначається обмежена рухливість мовної і мімічної мускулатури. Мовлення такої дитини характеризується нечіткою, змазаною звуковимовою; голос у неї тихий, слабкий, а іноді, навпаки, різкий; ритм дихання порушений; мовлення втрачає свою плавність, темп мовлення може бути прискореним або уповільненим.
Причинами виникнення дизартрії стають різні шкідливі фактори, які можуть впливати внутрішньоутробно під час вагітності (вірусні інфекції, токсикози, патологія плаценти), в момент народження (тривалі або стрімкі пологи, що викликають крововилив у мозок немовляти) і в ранньому віці (інфекційні захворювання мозку і мозкових оболонок: менінгіт, менінгоенцефаліт та ін).
Згідно до локалізаційного принципу класифікації дизартричних порушень виділяють наступні форми дизартрії: бульбарну, псевдобульбарну, екстрапірамідну (або підкіркову), кіркову та мозочкову.
Зважаючи на зазначені вище особливості дизартричних порушень, метою логопедичної роботи при дизартрії є виправлення звукової сторони мовлення дитини і заразом вирівнювання всіх інших сторін мовлення і особистості дитини, що вторинно постраждали в своєму розвитку.
Завдання корекційно-логопедичної роботи при дизартрії:
- подолати порушення мовної моторики у дітей;
- подолати,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу