*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Кантрольная праца па беларускай мове

контрольные работы, Разное

Объем работы: 8 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 575

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Заданне 1. Спішыце тэкст. Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку і арфаграмы. Абгрунтуйце, чаму гэты ўрывак належыць да навуковага стылю. На аснове тэксту вызначце моўныя сродкі навуковага стылю, а таксама яго марфалагічныя і сінтаксічныя асаблівасці 3

Заданне 2. Вызначце мову-крыніцу запазычаных у беларускую мову тэрмінаў 4

Заданне 3. Вызначце спосаб утварэння тэрмінаў 4

Заданне 4. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую наступныя эканамічныя тэрміны 4

Заданне 5. Растлумачце лексічныя значэнні наступных эканамічных тэрмінаў 5

Спіс выкарыстанай літаратуры 8

Заданне 1. Спішыце тэкст. Пастаўце прапушчаныя знакi прыпынку i арфаграмы. Абгрунтуйце, чаму гэты урывак належыць да навуковага стылю. На основе тэксту вызиачце моўныя сродкі иавуковага стылю, а таксама яго марфалагічныя i сінтакачныя асаблівасці.
Фінансавы план распрацоўваецца на год з разбіўкай па кварталах. У першым раздзеле адлюстроўваецца прыбытак ад ycix відаў дзейнасці паявыя ўзносы i ўклады членаў працоўнага калектыв.. Важнае месца ў даходнай частцы фінансавага план.. займаюць амартызацыйныя адлічэнні i устойлівыя пacівы. У акцыянерных таварыствах icтотнae месца ў паступленнях займаюць паступленні ад выпуск.. і распаўсюджвання акцый i даходы па аперацыях з імі. У другім раздзеле фінансавага план.. адлюстроўваюцца выдаткі на расщырэнне i тэхнгічнае пераўзбраенне прадпрыемства сацыяльныя патрэбы членаў калектыв.. пагашэнне банкаўскіх крэдытаў. Акцыянерныя таварыствы плануюць у гэтым раздзеле выдачу дывідэнтаў. У трэцім раздзеле паказваюцца такія плацяжы бюджэт як падаткі на прыбытак даходы нерухомасць i г.д. Да фінансавага план.. дадаюць разлікі выручкі ад рэалізацыі прадукцыі планы прыбатк.. і яго размеркаванне разлікі па ўcix відах падаткаў i абавязковых адлічэнняў у пазабюджэтныя фонды планы фінансавання капитальных укладанняў i рамонту i іншыя планаваныя разлікі выдаткаў i паступленняў
Заданне 2. Вызначце мову-крыніцу запазычаных у беларускую мову тэрмінаў, для чаго карыстайцеся «Слоўнікам іншамоуных слоў» А.М.Булыкў (Мн., 1999), «Тлумачальным слоунікам беларусхай мовы: У 5-ці тамах» (Мн.. 1977-1984) i iнш. ~~
Абанент, аванс, акрэдытыў, ажыятаж, акорд, ap6iтp, банк, банкір, бюджэт, валюта, вэксаль. датацыя, дысконт, дэбет, дэпанент, інвентар, канверсія, тавар, талон.
Заданне 3. Вызначце спосаб утварэння тэрмінаў.
Дэпазітар, дэцэнтралізацыя, еўравалюта, каціроўка, ліквіднасць, пазыкадавец, рэкламаваць, рэнтабельнасць, спагнанне, уладальнік, цэнаўтварэнне, эксплуатацыйны.
Заданне 4. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую наступныя тэрміны....
1. Бардовіч, А. М. Школьны словаўтваральны слоўнік беларускай мовы / А. М. Бардовіч, М. М. Круталевіч, А. А. Лукашанец; пад рэд. А. М. Бардовіча. – Мінск: Аверсэв, 2006. – 512 с.
2. Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў: Дапамож. для агунаадукац. шк., ліцэяў, гімназій / Аўт.-склад. А. М. Булыка. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: Аверсэв, 2001. – 272
3. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў. – Мінск: Нар. асвета, 1993. – 398 с.
4. Малажай, Г. М. Беларуская мова: Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтарлізаванага тэсціравання / Г. М. Малажай. – Мінск: Аверсэв, 2004. – 368 с.
5. Плотнікаў, Б. А., Антанюк, Л. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум. – Мінск: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672.
6. Плотнікаў, Б. А., Трайкоўская, В. П. Слоўнік цяжкасцяў беларускай мовы / Б. А. Плотнікаў, В. П.Трайкоўская. – Мінск: Кніжны Дом, 2004. – 544 с.
7. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: Больш за 65 000 слоў / Пад рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко; Афармленне А. М. Хількевіча. – 4-е выд. – Мінск: БелЭН, 2005. – 784 с.
8. Яўневіч, М. С. Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы: падруч. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі / М. С. Яўневіч, П. У. Сцяцко. – Мінск: Аверсэв, 2006. – 286 с.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу