*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шпоры по предмету исскуственый интеллект

шпаргалки, информационные технологии

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 301

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
1.Які сучасні проблеми вирішуються в «штучному інтелекті»?2. Поясніть два базові напрямки досліджень в області штучного інтелекту.3. Як працює лабіринтна модель?4. Структура інтелектуальної системи5. Різновиди інтелектуальних систем 6. Різні підходи до побудови систем штучного інтелекту7. Евристика8. Експертна система - особливості експертних систем, структура і режими використання, організація знань9. Класифікація експертних систем10. Узагальнена схема ЕС11. Інтелектуальні інформаційні системи – три базові ф-ії.12. Функціональна модель інтелектуальної системи.13. Технологія концептуального програмування – основна ідея, базові поняття.14. Порівняння традиційного методу розробки програм і технології концептуального програмування15. Дайте декілька визначень поняття «Інтелектуальної системи».16. Знання — основний термін теорії ШІ, основні властивості знань17. Добре і погано структуровані предметні області18. Представлення завданя в просторі станів19. Стратегії пошуку в просторі станів20. Представлення простору станів у вигляді графа21. Пошук в глибину22. Пошук в ширину23. Пошук з перевагою: евристичний пошук24. Класичні способи представлення знань в інтелектуальних системах ???25. Відмінність знань від даних, класифікація знань....................................................................................
1.Які сучасні проблеми вирішуються в «штучному інтелекті»?
«Штучний інтелект» (англ. Artificial intelligence, AI) — розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною. При цьому, у більшості випадків алгоритм розв'язання завдання невідомий наперед. Точного визначення цієї науки немає, оскільки у філософії не розв'язане питання про природу і статус людського інтелекту. Немає і точного критерію досягнення комп'ютером «розумності», хоча перед штучним інтелектом було запропоновано низку гіпотез, наприклад, Тест Тюринга або гіпотеза Ньюела-Саймона. Нині існує багато підходів як до розуміння задач ШІ, так і до створення інтелектуальних систем.
2. Поясніть два базові напрямки досліджень в області штучного інтелекту.
1)перший полягає у вирішенні проблем, пов'язаних з наближенням спеціалізованих систем ШІ до можливостей людини і їх інтеграції, яка реалізована природою людини.
2)другий полягає у створенні Штучного Розуму, який представляє інтеграцію уже створених систем ШІ в єдину систему, здібну вирішувати проблеми людства
3. Як працює лабіринтна модель?
лабиринтная модель, в к-рой решаемая задача рассматривается как лабиринт, а процесс поиска реше-йня - как блуждание по лабіринту
4. Структура інтелектуальної системи
Інтелектуальна інформаційна система (ІІС) — це один з видів автоматизованих інформаційних систем, інколи ІІС називають системою, засновану на знаннях. ІІС є комплексом програмних, лінгвістичних і логіко-математичних засобів для реалізації основного завдання: здійснення підтримки діяльності людини і пошуку
5. Різновиди інтелектуальних систем
Експертні системи-Власне Експертні системи (ЕС)- Інтерактивні банери (web + ЕС)- Запитально-відповідальна система (в деяких джерелах «системи спілкування»)- Інтелектуальні пошукові системи (наприклад, система Старт)- Віртуальні співбесідники
6. Різні підходи до побудови систем штучного інтелекту
• Логічний...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу