*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Беларуская мова

контрольные работы, Разное

Объем работы: 7 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 483

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Заданне 1. Якія з прыведзепых азначэнняў, выказванняў суадносяцца са словам мова, якія — са словам мауленне? Абгрунтуйце свой адказ.
Заданне 2. Псракладзіце фрагмент тэксту прафесійнай тэматыкі на беларускую мову, вызначце ў тэксце ўласнабеларускія фанетычныя асаблівасці і марфалагічнае выражэінне (часціна мовы) кожнага слова.
Заданне 3. Запішыце 5 —7 слоў-тэрмінаў па вашай спецыяльнасці, у якіх напісанне не адпавядае вымаўленню. Размясціце іх у алфавітным парадку і затранскрыбіруйне.
Заданне 4. Уявіце, што вам даручылі скласці для тэлевезійнага рэкламнага роліка сціслы тэкст, які прапагндуе прэзентацыю новага аўтамабіля. Складзіце і запішыце невялікае рэкламнае наведамленне (да 5 сказаў).
Заданне 5. Складзіце пісьмова фрагмент тэксту публіцыстычнага стылю на ад ну з прапанаваных тэм. Да якога тыпу маўлення належыць ваш тэкст і каму ён можа быць адрасаваны?
Заданне б. Да прыведзеных беларускіх слоў падбярыце і запішыце эквіваленты з рускай мовы.
Заданне 7. Вызначце, у якіх функцыяналыіых стылях маўлення часцей ужываюцца наступныя словы, спалучэнні слоў. Абгрунтуйце свой адказ.
Задаяне 8. Прачытайце ўважліва тэкставы фрагмент прафесіннай накіраванасці і вызначце яго стыль, тып і адрасата. Перакладзіце на беларускую мову.
Заданне 9. Складзіце міні-тэкст (да 10 скаэаў) на тэму, звязаную з вашай будучай ці сучаснай прафесійнай дэейнасцю. Вызначце стыль і тып тэксту.

Заданне 10, Прачытайце наступныя тэрміны па вашай спецыяльнасці, дайце ім пісьмовае тлумачэнне і вызначце, з якой мовы яны паходзяць (па слоўніку Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. — Мн., 1999)

Заданне 11. Перакладзіце на беларуекую мову пабочныя канструкцыі навуковага стылю.
Заданне 12. Перакладзіце на беларуекую мову характерный для дзелавой камунікацыі канцылярызмы і стандартный выразы-штампы.
1. Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. — Мн., 1999.
2. Русско-белорусский словарь, С. М. Грабчиков
3. Беларуска-рускі слоўнік . I. Капылоў

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу