*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

История государства и права Беларуси

контрольные работы, история

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 399

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
УВОДЗІНЫ 3
ЧАСТКА 1. ВАЛАСНЫЯ ГРАМАТЫ (ПРЫВІЛЕІ). ІХ ЗМЕСТ І ЗНАЧЭННЕ 4
ЧАСТКА 2. АДНАЎЛЕННЕ БССР У 1920Г. ДЭКЛАРАЦЫЯ АБ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ ССРБ. РЫЖСКІ МІРНЫ ДАГАВОР 1921Г. 9
ЗАКЛЮЧЭННЕ 16
СПІС ВЫКАРАСТАННАЙ ЛІТАРАТУРЫ 17
Актуальнасць дадзенай тэмы можна прасачыць у некалькіх накірунках. Па-першае неабходна адзначыць, што пытанне датычынае палітычнага жыцця БССР займае важнае месца бо, дадзены перыяд гісторыі Беларусі мае вельмі вялікія наступствы ў жыццях людзей па цяперашні час. Тое ж самае мы можам казаць і пра валасныя граматы ВКЛ. Па-другое, без вывучэння дадзенай тэмы складана прасачыць працэс станаўлення іўмацавання савецкай улады. У трэціх, дадзеная тэма дагэтуль выклікае ў гісторыкаў споры па многіх напрамках.
Мэтай напісання маёй кантрольнай працы з'яўляецца раскрыцце тэмы 5 варианта. Зыходзячы з пастаўленай мэты, можна вылучыць наступныя задачы: характэрыстыка валасных грамат (прывілееў) іх зместа і значэнне, раскрыцце пытання пра аднаўленне БССР у 1920г. дэкларацыі аб незалежнасці ссрб. рыжскім мірным дагаворы 1921г.
У сваёй працы я карысталася падручнікамі і навучальнымі дапаможнікамі: Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. XIX XX стагоддзі: Курс лекцый / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі і інш., Гісторыя Беларусі: У 2–х ч. Вучэбны дапаможнік // Пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. Ч. 2., Круталевіч, В.А., Юхо І.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917 – 1945 гг.) і інш.
Кантрольная работа ўключае 2 главы: 1. Валасныя граматы (прывілеі). Іх змест і значэнне 2. Аднаўленне БССР у 1920г. Дэкларацыя аб незалежнасці ссрб. Рыжскі мірны дагавор 1921г.., уводзіны, заключэнне, спіс выкарастаннай літаратуры.
Падчас напісанні сваёй кантрольнай працы я выканаў асноўныя мэты і задачы, якія стаялі перад мною напачатку напісанні гэтай працы.
Значную цікавасць уяўляюць таксама валасныя граматы, якія мелі розныя назвы - гаспадарскія лісты, статуты, выракі, уставы. Яны выдаваліся пэўным валасцям і часцей за ўсё ў сувязі з сялянскімі скар-гамі на парушэнні «старыны» - іх ранейшых прававых звычаяў і па-віннасцяў. Сяляне падавалі вялікаму князю таксама скаргі на сама-84 ўпраўнасць мясцовай адміністрацыі.
Як правіла, дзеянне валасных грамат не абмяжоўвалася ў часе якімі-небудзь пэўнымі тэрмінамі. Часцей за ўсё яны выдаваліся «да волі і ласкі гаспадарскай», гэта значыць вялікакняжацкай згоды. Ад-нак часам яны дзейнічалі да моманту змены мясцовага кіраўніцгва.
Працэс станаўлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці быў цяжкім і драматычным. Заключным этапам станаўлення беларускай савецкай дзяржаўнасці стаў II з'езд Саветаў. Аб важнасці рашэнняў гэтага з'езду, які адбыўся пасля заканчэння грамадзянскай вайны 313 па17 снежня 1920 г.
Рыжскі мірны дагавор з'явіўся заканамерным вынікам асноўнай лініі палітыкі РКП(б) адносна Беларусі. Нягледзячы на аднаўленне Беларускай ССР, беларуская дэлегацыя не была запрошана на пера-мовы ў Рыгу. Рада БНР выступіла з мемарандумам пратэсту супраць падзелу тэрыторыі Беларусі на дзве часткі і паставіла пытанне аб сваім удзеле ў перамовах з Польшчай. Аднак дагавор быў заключа-ны без удзелу беларускіх прадстаўнікоў. Коштам страты значнай часткі тэрыторыі Беларусі і іншых тэрыторый бальшавікі атрымалі магчымасць утрымацца ва ўладзе.
У цэлым дадзеная тэма мае высокую актуальнасць і яе далейшае вывучэнне і ўжыванне яе на практыку будзе важным значэннем, для атрымання поўнай інфармацыі.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу