*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття та структура правового режиму майна. Джерела формування майна суб

рефераты, Хозяйственное право

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 304

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.
2. Право власності та інші речові права суб'єктів господарювання.
3. Джерела формування майна господарюючих суб'єктів.
4. Склад майна, що використовується у сфері господарювання.
5. Облік майна суб'єктів господарювання
Правом власності, відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України, є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Особливим видом власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. Власник, згідно зі ст. 4 Закону України від 7 лютого 1991 року "Про власність" [2, с.249], на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Він може використовувати майно для здійснення господарської та іншої не забороненої законом діяльності, зокрема передавати його безоплатно чи за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам.
Законодавство, як уже зазначалося, містить лише таке застереження: власник, здійснюючи свої права, зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та законні інтереси фізичних і юридичних осіб та держави (ст. 41 Конституції України; ст. 4 Закону України "Про власність").
Результати господарського використання свого майна (виготовлена продукція, одержаний прибуток) належать власнику цього майна, якщо інше не встановлено законом чи договором.
Значну питому вагу в Україні має державна власність. Крім державної власності, значними за обсягом є також комунальна власність. Суб'єктами цих різновидів власності є відповідно держава в особі Верховної Ради України.
Управління державним майном здійснюють уповноважені ними державні органи. Останні вирішують питання створення державних підприємств, визначення цілей їх діяльності, реорганізації та ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання та збереження довіреного майна відповідно до законодавчих актів України (статті 31, 32 Закону України "Про власність"). Майно ж, яке є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належать йому на праві господарського відання чи оперативного управління, крім випадків, передбачених...
1. Юридичний довідник підприємця - К., 1992. - С. 63.
2. Відомості Верховної Ради УРСР - 1991. - 20. – Ст. 249.
3. Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року "Про управління майном, що є в загальнодержавній власності", п.5 / Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 1-2. - Ст. 8 /Положення про порядок відчуження засобів виробництва, що є державною власністю, затверджене наказом Фонду державного майна України від 7 серпня 1995 року // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. - 1996. - №1.
4. Відомості Верховної Ради України. - 1995. -1 15. - Ст. 99.
5. Відомості Верховної Ради України. – 1991.-№38. –Ст. 508.
6. Головач В. Бухгалтерський облік і права. Світовий досвід та вітчизняна практика //Діло. -1996. -№ 93.
7. Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40. - Ст. 365.
8. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти// В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.; Право, 2005. – 384с.
9. Хозяйственное право: Учебник// В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002, – 912 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу