*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особистісні профілі та ефективність навчання студентів І та V курсів Гуманітарного інституту

дипломные работы, психология

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 183

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП…………………………………………………………………………….8
РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБИСТІСНІ ПРОФІЛІ У РАКУРСІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
1.1. Психологічна структура особистості як основа побудови психологічних профілів……………………………………………………………………..13
1.2. Складові успішності учбової діяльності......................................................15
1.3. Характеристика особистості студента як передумова ефективності його діяльності……………………………………………………………………18
1.4. Мотиваційний компонент та його значення в навчанні…………………20
1.5. Індивідуально-типологічні особливості та навчальна успішність………25
ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ…..………………………………………………..32
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Експериментальне обґрунтування вибору методик………………………34
2.2. Методи математичної статистики………………………………………….44
ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ…………………………………………………...46
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ПРОФІЛІВ СТУДЕНТІВ………………………………………………………..48
ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ…………………………………………………..72
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК……………………………...................................73
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………76
ДОДАТКИ
Термін «психологічний профіль особистості» використовується в декількох різних значеннях в залежності від контексту. У вузькому методичному значенні під психологічним профілем розуміється діагностичний факторний профіль – графік вираженості різних факторів, виміряних за допомогою тестів у однієї людини. Співвідношення підйомів та спадів на цьому графіку наочно відображає співвідношення різних психологічних властивостей і тим самим описує структуру здібностей, мотивів (інтересів), якостей характеру людини. Отже, особистісний профіль – це набір якостей особистості, котрі у сукупності формують її психологічну структуру.
Серед багатьох робіт з теорії особистості, її структури в психології особливо виділяються дослідження О.Г. Ковальова, В.Н. М’ясіщева і К.К. Платонова.
О.Г. Ковальов [40] ставить питання про цілісний духовний образ особистості, його походження та будови як питання про синтез складних структур:
- темпераменту (структури природних властивостей),
- спрямованості (система потреб, інтересів, ідеалів),
-здібностей (система інтелектуальних, вольових і емоційних властивостей).
Усі ці структури виникають з взаємозв’язку психічних властивостей особистості, що характеризують стійкий, постійний рівень активності, який забезпечує найкраще пристосування індивіда до впливу подразників внаслідок найбільшої адекватності їх відображення. У процесі діяльності властивості певним чином позв’язуються одна з одною у відповідності з вимогами діяльності.
В.Н. М’ясіщев [41] характеризує єдність особистості таким чином: спрямованістю (домінуюче відношення до людей, до себе, до предметів зовнішнього світу); загальним рівнем розвитку (в процесі розвитку підвищується загальний рівень розвитку особистості); структурою особистості і динамікою нервово-психічної реактивності (мається на увазі не тільки динаміка вищої нервової діяльності, але й об’єктивна динаміка умов життя).
З цієї точки зору структура особистості - лише одне з визначень її єдності і...
Актуальність теми. В умовах ситуації активного процесу модернізації освіти пред’являються підвищені вимоги до нових норм поведінки людини. А саме: сучасна людина повинна вміти приймати рішення, нести за них відповідальність, мати лідерські якості, вміти долати внутрішні та зовнішні бар’єри, що заважають досягненню мети, тобто у сучасної молодої людини повинні бути сформовані якості особистості, що дозволяють їй бути успішною.
Специфіка університету – готувати в першу чергу науково-педагогічні кадри, а отже, формувати особистість вченого і викладача вищої кваліфікації. З цією метою необхідно підвищувати ефективність професійного навчання у вузі, а також вдосконалювати процес його індивідуалізації та гуманізації з урахуванням когнітівного розвитку студентів. До недавнього часу вважалося, що рівень кваліфікації фахівця визначається тим обсягом знань, який отриманий у процесі навчання. Однак дослідження показали, що ступінь засвоєння знань суттєво залежить від індивідуальних особливостей студента і, що важливу роль у цьому процесі відіграють психофізіологічні, мотиваційні особливості.
Організація та вдосконалення системи безперервної освіти студентської молоді неможлива без цілісного розуміння психічної і пізнавальної діяльності студента і глибокого вивчення психофізіологічних детермінант розвитку психіки на всіх ступенях навчання. Найважливішим принципом при цьому є принцип комплексного підходу до вивчення здібностей студентів. При організації та вдосконаленні системи безперервної освіти необхідно опиратися не тільки на знання закономірностей психічного розвитку, а й на знання індивідуальних особливостей студентів і у зв’язку з цим планомірно направляти процес інтелектуального розвитку.
Потреби соціально-психологічної практики у підвищенні якості діагностування з метою поліпшення корекційної, профорієнтаційної роботи, профвідбору та психологічного супроводу актуалізують проблему періодичного дослідження динаміки індивідуально-типологічних та психофізіологічних...
Специфіка університету полягає в тому, щоб готувати в першу чергу науково-педагогічні кадри, а отже, формувати особистість вченого і викладача вищої кваліфікації. З цією метою необхідно підвищувати ефективність професійного навчання у вузі, а також вдосконалювати процес його індивідуалізації та гуманізації з урахуванням когнітівного розвитку студентів. До недавнього часу вважалося, що рівень кваліфікації фахівця визначається тим обсягом знань, який отриманий в процесі навчання. Однак дослідження показали, що ступінь засвоєння знань суттєво залежить від індивідуальних особливостей студента і, що важливу роль у цьому процесі відіграють індивідуально-типологічні, особистісні та мотиваційні особливості.
Організація та вдосконалення системи безперервної освіти студентської молоді неможлива без цілісного розуміння психічної і пізнавальної діяльності студента і глибокого вивчення психофізіологічних детермінант розвитку психіки на всіх ступенях навчання. Найважливішим принципом при цьому є принцип комплексного підходу до вивчення здібностей студентів. При організації та вдосконаленні системи безперервної освіти необхідно опиратися не тільки на знання закономірностей психічного розвитку, а й на знання індивідуальних особливостей студентів і в зв’язку з цим планомірно направляти процес інтелектуального розвитку.
У ході проведеного експериментального дослідження по вивченню особистісних профілей студентів І-V курсів Гуманітарного інституту, внаслідок аналізу отриманого емпіричного матеріалу, на основі поставлених завдань було виявилено:
1. Випускний курс проявляє себе більш тривожним, а також відмічається застряганням як домінуючою акцентуацією характеру. Причому тривожність більш характерна для представників V курсу, що може бути пояснене хвилюванням за своє подальше професійне становлення. Також, слід відзначити, що притаманними особистісними рисами та мотиваційними компонентами для студентів середини навчання є демонстративність, дистимічність та екзальтованість....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу