*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття та види звільнення від покарання

курсовые работы, Уголовное право

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 203

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Поняття інституту звільнення від покарання і його місце в системі кримінального права України 5
Розділ 2. Підстави і передумови звільнень від покарання 11
Розділ 3. Окремі види звільнення від покарання 18
Висновок 25
Список використаних джерел 28
Додаток А 30
Підставами звільнення від покарання можуть бути:Втрата особою суспільної небезпечності.Вчинення винним злочину невеликої чи середньої тяжкості.Тяжка хвороба.Непридатність до військової служби за станом здоров’я (для військовослужбовців, засуджених до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні).Особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст. 49 ККУ (ч. 5 ст. 74).Положення щодо звільнення від покарання викладені у розділі XII ККУ (статті 74, 84), а саме: 1) особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільне небезпечною; 2) звільнення від покарання за хворобою; 3) військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняється від покарання.Виділяють умовне та безумовне звільнення від покарання.До безумовного відносяться: звільнення від покарання особи, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільне небезпечною; звільнення від покарання військовослужбовців, засуджених до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я
Тема цієї курсової роботи: "Поняття та види звільнення від покарання".
Об'єктом дослідження виступає інститут звільнення від покарання як одна з форм реалізації кримінальної відповідальності.
Предметом дослідження виступають норми чинного Кримінального кодексу України та інші нормативно-правові акти, судова практика та доктринальні положення кримінального права щодо звільнення покарання.
Під час написання роботи були використані такі методи, як догматичний, компаративістський, генетичний.
На даному етапі розвитку нашої держави ця тема є дуже актуальною з позиції економії коштів на утримання осуджених, які не становлять суспільної небезпеки.
Розробкою цієї теми займалися такі видатні науковці, як Скібицький В.В., Зельдов С.І., Бажанов М.І., Матишевський П.С. та інші. Під час написання курсової роботи ми зіштовхнулися з такою проблемою, як малодослідженість цієї теми. Вона набула поширення за радянських часів, але на цей час в українській правовій науці не приділяється багато уваги цій проблематиці. Інститут звільнення від покарання в новому Кримінальному кодексі України 2001р. значною мірою відрізняється від інституту звільнення від покарання радянського часу. Основною проблемою є те, що за радянських часів поняття звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, звільнення від відбування покарання практично не розмежовувалися, а в діюче законодавство, з цього приводу були внесені значні корективи, що на мій погляд є значним кроком в перед у вітчизняному кримінальному праві.
Майже всі системи кримінального права передбачають можливість звільнення від покарання, що знайшло своє втілення у законах відповідних держав. Так, звільнення від покарання передбачено главою 12 розділу IV Кримінального Кодексу Російської Федерації 1996р. Відповідно до ст. 65 (§ 65.05 і § 65.20) Кримінального Кодексу штату Нью-Йорк 1965р., якщо суд визнав особу винною у вчиненні злочину, але, враховуючи характер злочину та обставини його вчинення, а також...
Кримінальна відповідальність – це реакція держави та суспільства на вчинене особою суспільно небезпечного діяння, передбачене кримінальним законом.
Закон не може передбачити всіх особливостей конкретного випадку вчинення злочину, а двох однакових випадків не існує. У зв'язку з цим закон надає суду певні повноваження щодо врахування конкретних обставин конкретного випадку для справедливого вирішення тієї чи іншої кримінальної справи. Ця справедливість є частково об'єктивною, закладеною у самому законі щодо гуманності та доцільності покарання, а частково - суб'єктивною, що полягає у дорученні рішення про належне застосування законів неупередженим і висококваліфікованим суддям. Ці два положення визначені у ст. 74 ККУ, за якою звільнення засудженого від покарання може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.
Звільнення від покарання являє собою специфічну кримінально-правову інституцію, що містить у собі норми, відповідно до яких особа, яка визнана судом винною у вчиненні злочину звільняється від покарання. Підставою для звільнення від відбування, покарання є неможливість або недоцільність його застосування переважно внаслідок того, що під впливом певних об'єктивних і суб'єктивних факторів була втрачена або значно знижена суспільна небезпечність засудженого. Це може бути і захворювання особи на тяжку хворобу.
Автори, що пишуть про правову природу звільнення від покарання, висловлюють різні думки: деякі розглядають цю інституцію як особливий порядок застосування покарання, інші – як особливий порядок виконання вироку. Очевидно, вирішення цього питання полягає в певному приведенні цих точок зору до однієї центральної ідеї: звільнення від покарання є своєрідною формою реалізації кримінальної відповідальності зі специфічною її індивідуалізацією.
Підставами звільнення від покарання можуть бути:
1. Втрата особою суспільної небезпечності.
2. Вчинення винним злочину невеликої чи середньої тяжкості.
3. Тяжка хвороба.
Положення щодо...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу