*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Роль екологічної стандартизації в економічному та збалансованому розвитку України

курсовые работы, Экология

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 263

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1.1 Поняття екологічної стандартизації
1.2 Мета, функції та завдання екологічної стандартизації
1.3 Нормативні документи стандартизації
1.3.1 Засоби стандартизації
1.3.2 Система стандартів якості природного середовища
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
2.1 Шляхи переходу України до економічного та збалансованого розвитку
2.2 Роль екологічної стандартизації в умовах економічного та збалансованого розвитку України
2.3 Міжнародні екологічні стандарти якості продукції ISO14000 і перспективи їх впровадження в Україні
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
Набутий людством у процесі розвитку виробництва досвід засвідчив, що уніфікація певних виробів, деталей, процесів тощо, полегшує працю і поліпшує якість продукції. З підвищенням точності вимірювань і розширенням їх діапазону, тобто з розвитком метрології, усе більше параметрів можна було уніфікувати, стандартизувати, встановити для них обов’язкові норми і вимоги.
Стандартизація – діяльність, спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання стосовно реально-існуючих або перспективних завдань.
Значення стандартизації у сучасному світі важко переоцінити. Воно витікає з процесів, що відбуваються в економіці та у суспільному житті і формується під дією ряду чинників. Перший серед них – глобалізація світового ринку, що характеризується вільним рухом капіталу, товарів, людей, ідей і інформації. Другий не менш важливий чинник – прискорення науково-технічного прогресу, стрімкий розвиток прогресивних сфер діяльності, наприклад, інформаційних і комунікаційних технологій, біотехнологій. З цим тісно пов'язано використання високих технологій для скорочення циклу проектування і виготовлення продукції, забезпечення оптимального співвідношення між якістю, вартістю і часом виготовлення продукції. І, нарешті, третій чинник – необхідність посилення уваги до охорони навколишнього середовища і раціональному використанню ресурсів
Стандартизація і сертифікація, забезпечені взаємозв'язаними методами і способами вимірювань, є невід'ємною складовою частиною суспільного виробництва і одночасно створюють ефективний механізм управління якістю продукції.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу