*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Антидотна терапія при отруєнні лікарськими засобами

рефераты, медицина

Объем работы: 13 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 279

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1. Отруєння. Поняття, способи потрапляння отрути в організм. Класифікація чинників отруєнь
2. Методи детоксикації організму
2.1 Природні шляхи детоксикації
2.2 Методи активної детоксикації організму
2.3 Методи активної детоксикації організму
3. Специфічна антидотна терапія
4. Антидоти, що застосовують у випадках інтоксикації токсичними речовинами і лікарськими засобами


Список використаної літератури
Інтенсивний розвиток хімічної та фарма¬цевтичної промисловості зумовлює зрос¬тання кількості хімічних речовин, у тому числі лікарських засобів. У той же час між¬народна статистика свідчить про те, що в усіх економічно розвинутих країнах збіль¬шується загальна кількість гострих отруєнь.
Гострі отруєння (інтоксикації) досить часто трапляються в медичній практиці, зокрема вони можуть бути спричинені перевищенням дози лікарських засобів. Передозування внаслідок уведення в орга¬нізм хворого дуже великої (токсичної) дози препарату називається абсолют¬ним. Проте в деяких випадках інтоксика¬ція може наставати і внаслідок віднос¬ного передозування, яке виникає після введення хворому навіть середньотерапевтичної дози. Це може бути зумовлено зниженням функції органів виділення (нирки) або знешкоджування (пе¬чінка, легені). При цьому утворюється під¬вищена концентрація препарату або про¬дуктів його метаболізму у крові та орга¬нах, що й призводить до виникнення інто¬ксикації.
Отрута в організм людини може про¬никати через органи дихання (інгаляцій¬не), травлення (перорально) і шкіру (перкутанно).
При інгаляційному отруєнні вхід¬ними воротами для отрут, особливо жиро¬розчинних, є легені. При цьому отрута найкоротшим шляхом проникає у мале ко¬ло кровообігу і повз головний знешкоджу¬вальний орган — печінку — через серце досягає великого кола кровообігу. Цей шлях проходження речовин слід врахо¬вувати під час проведення лікувальних заходів у випадках гострих інгаляційних отруєнь.
Велика кількість хімічних сполук, у то¬му числі лікарських засобів, надходить до організму через рот, абсорбуючись у кров через слизову оболонку порожнини рота, шлунка й кишок, а також за допомо¬гою простої дифузії. На процеси абсорб¬ції (всмоктування) отруйних сполук у трав¬ному каналі великий вплив мають такі чинники, як характер і рН вмісту шлунка й кишок (хімусу), Інтенсивність їх перис¬тальтики і кровообігу, наявність слизу, а та¬кож фізико-хімічні властивості отрути. Усе це потрібно враховувати...
Таким чином, подальше вивчення і ціле¬спрямоване використання природних захисно-адаптаційних механізмів, що сфор¬мувалися у процесі еволюції біологічних систем, становить міцну й раціональну осно¬ву пошуку і створення засобів профілак¬тики гострих отруєнь лікарськими засоба¬ми та отрутами і лікування потерпілих.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу