*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на прикладі Херсонського механічного заводу

дипломные работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 142 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 278

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 9
1.1. Місце банківських кредитів в організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємств 9
1.2. Комерційний міжнародний кредит, як форма розрахунків в
діяльності підприємств 18
1.3. Правові засади міжнародного кредитування при
обслуговуванні банками зовнішньоекономічної діяльності 26
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ БАНКОМ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 36
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності банку 36
2.2. Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля комерційного банку 44
2.3. Аналіз якості кредитного портфеля та достатності
створених резервів на покриття можливих втрат 60
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ БАНКОМ ПАТ КБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 72
3.1. Прогнозування динаміки кредитного портфелю
ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 72
3.2 Аналіз ефективності банківського продукту –
«Кредитні лінії ЄБРР для малих та середніх підприємств» 81
3.3. Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного
кредитування по лінії ЄБРР на підвищення рентабельності роботи
ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 91
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 101
4.1. Загальна характеристика робочого місця на
підприємстві, в організації чи установі 101
4.2. Організаційно-технічні заходи з охорони праці.
Розрахунок часу евакуації 104
4.3. Економічна ефективність заходів щодо поліпшення
умов і охорони праці 110
4.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Планування
фізичного захисту персоналу при виникненні НС 114
ВИСНОВКИ 119
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 122
ДОДАТКИ 128


Актуальність теми дослідження. В останні роки спостерігається поступова активізація діяльності суб’єктів господарювання на зовнішніх ринках. Це зумовлено як покращенням внутрішнього економічного становища України, її підприємств, намаганням держави відстоювати свої інтереси на міжнародній арені, так і появою більш широких можливостей для роботи у зовнішньоекономічній сфері.
Інтенсивний розвиток ЗЕД, супроводжується пошуком нових організаційних форм, удосконалення техніки проведення зовнішньоторговельних операцій та розрахунків по них. Одночасно зростає різноманітність форм та інструментів експортного кредитування і державного втручання в міжнародні кредитні відносини, структуру ЗЕД в цілому.
Кредит відіграє важливу роль у розвитку міжнародних економічних відносин. Стимулюючи додатковий попит на ринку з боку позичальників, він сприяє збільшенню обсягів світової торгівлі. Умови кредитування експорту являються важливим фактором конкурентної боротьби окремих фірм та держав за ринки збуту, а експортний кредит став нормою міжнародної торгівлі багатьом видам товарів, в першу чергу машинами та обладнанням.
Попит учасників ЗЕД на кредити для проведення торгівельних операцій пов’язаний з виникненням ризику, який виникає із несплатою за поставленні товари та надані послуги покупцям за кордоном. Даний ризик виникає найчастіше у випадку використання у зовнішньоекономічному контракті умови відтермінування платежу. Так званий товарний кредит стає найбільш популярною формою розрахунків в міжнародній торгівлі, його називають «джерелом життєвої сили бізнесу». Але не для всіх експортерів економічно можливо надати таке джерело. Тому більшість експортерів залучаються до банківського кредитування ЗЕД.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення проблеми. Традиційні форми і методи проведення зовнішньоекономічних операцій і фінансування угод в сфері ЗЕД заміняються новими нетрадиційними, які мають комбінований багатоступінчастий характер. Питанням дослідження...


Таким чином, підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновки. Наявність різноманітних видів міжнародного кредиту обумовлює використання на практиці різних за своїм змістом і специфікою механізмів здійснення міжнародних кредитних операцій.
В Україні використання оптимальних за структурою механізмів міжнародних банківських кредитних операцій забезпечуватиме стимулювання експорту, що є важливим для розвитку національної економіки.
Міжнародні кредити обслуговують зовнішньоекономічну діяльність економічних агентів, стимулюють зовнішню торгівлю, створюють сприятливі умови для іноземних інвестицій тощо. Залучення іноземних кредитів в економіку України має важливе значення для виходу вітчизняного народного господарства з кризового стану. Проте в Україні на даний час високими темпами зростає обсяг іноземних кредитів, що призводить до непомірного накопичення боргових зобов'язань перед іноземними кредиторами. Але така політика не завжди підкріплена потенційними фінансовими можливостями (внутрішніми джерелами) погашення зовнішнього боргу. Поряд з цим, ускладнюються умови використання кредитних ресурсів внаслідок внутрішньої економічної та соціальної нестабільності в країні, виникає недовіра окремих іноземних банків-кредиторів до кредитоспроможності позичальників. Низький економічний потенціал призвів до того, що кредитний рейтинг нашої країни значно знизився.
Досліджуємий у дипломній роботі механізм банківського кредитування ЗЕД українських підприємств на прикладі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» показав, що ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» віддає перевагу в кредитуванні юридичних осіб – питома вага, кредитів наданих юридичним особам і у 2012 році становить 67,07%, а питома вага кредитів наданих фізичним особам в 2012 році становить – 32,93%.
Особливу увагу, як уже зазначалося, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» приділяє якості кредитного портфеля, захищеності його від кредитного ризику. Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування можливих витрат за...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу