*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні напрямки логопедичної роботи з подолання фонетико-фонематичного недорозвинення у молодших школярів

курсовые работы, логопедия

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 465

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ
ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 6
1.1 Поняття фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення 6
1.2 Стан сформованості анатомо-фізіологічних передумов
мовленнєвої функції у дітей із ФФНМ 8
1.3 Особливості фонематичної системи мовлення молодших школярів
із ФФНМ 20
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО
НЕДОРОЗВИНЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 27
2.1 Система логопедичної роботи з подолання фонетико-фонематичного недорозвинення у дітей 27
2.2 Методика проведення мовного обстеження дітей з ФФНМ 29
2.3 Основні напрямки корекції фонетико-фонематичного
недорозвинення у дітей молодшого шкільного віку 33
ВИСНОВОК 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ 44


Першочерговими завданнями, що визначаються у початковій мовній освіті, є формування загальномовленнєвих умінь і навичок, розвиток мов¬леннєвих здібностей, вагомою складовою яких є читання і письмо, оволо¬діння котрими в умовах близькоспорідненого білінгвізму залишається проб¬лематичним для учнів молодших класів (М.С.Вашуленко, І.П.Гудзик, О.Г.Лобчук, О.Н.Хорошковська та ін.). Особливої актуальності ця проб¬лема набуває стосовно навчання дітей, яким притаманні певні мовленнєві вади, що зумовлюють серйозні утруднення в опануванні основними про¬грамовими навчальними дисциплінами та викликають значну кількість помилок на письмі (А.А.Колупаєва, О.М.Корнєв, Р.Є.Левіна, Н.О.Нікашина, І.М.Садовникова, Л.Ф.Спірова, В.В.Тарасун, А.В.Ястребова та ін.). Прояв мовленнєвих дефектів у поєднанні з двомов¬ним середовищем – гостра проблема загальноосвітніх національних шкіл.
Надходження дитини до школи – важливий етап у житті, який змінює соціальну ситуацію його розвитку. До навчання в 1-ом класі дитини необхідно готувати. Важливо, щоб діти 7-літнього віку володіли, колись всього, грамотної фразою, развёрнутой промовою, обсягом знань, умінь, навичок, певних програмою підготовчої групи дошкільних установ загального типу. Аналіз ситуації, що склалася в системі виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку показав, що кількість дітей, що мають відхилення в мовному розвитку, неухильно росте. Ці діти складають основну групу ризику по шкільній неуспішності, особливо при оволодінні письма і читання. Головна причина — недостатній розвиток процесів звуко-буквенного аналізу і синтезу. Відомо, що звуко-буквенный аналіз базується на чітких, стійких і досить диференційованих уявленнях про звуковий склад слова. Процес оволодіння звуковим складом слова, у свою чергу, тісно пов'язаний з формуванням слухоречедвигательного взаємодії, який виражається в правильній артикуляції звуків і їх тонкої диференціації на слух.
Актуальність теми дослідження полягає в тому що в сучасних умовах...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу