*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження банківського механізму кредитування ЗЕД на прикладі банку АВАЛЬ

дипломные работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 130 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 305

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 9
1.1. Місце банківських кредитів в організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємств 9
1.2. Комерційний міжнародний кредит, як форма розрахунків в
діяльності підприємств 18
1.3. Правові засади міжнародного кредитування при
обслуговуванні банками зовнішньоекономічної діяльності 26
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ БАНКОМ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 36
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності банку 36
2.2. Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля комерційного банку 44
2.3. Аналіз якості кредитного портфеля та достатності
створених резервів на покриття можливих втрат 60
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КРЕДИТУВАННЯ БАНКОМ ПАТ КБ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 72
3.1. Прогнозування динаміки кредитного портфелю
ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 72
3.2 Аналіз ефективності банківського продукту –
«Кредитні лінії ЄБРР для малих та середніх підприємств» 81
3.3. Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного
кредитування по лінії ЄБРР на підвищення рентабельності роботи
ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль» 91
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 101
4.1. Загальна характеристика робочого місця на
підприємстві, в організації чи установі 101
4.2. Організаційно-технічні заходи з охорони праці.
Розрахунок часу евакуації 104
4.3. Економічна ефективність заходів щодо поліпшення
умов і охорони праці 110
4.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Планування
фізичного захисту персоналу при виникненні НС 114
ВИСНОВКИ 119
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 122
ДОДАТКИ 128


Актуальність теми дослідження. В останні роки спостерігається поступова активізація діяльності суб’єктів господарювання на зовнішніх ринках. Це зумовлено як покращенням внутрішнього економічного становища України, її підприємств, намаганням держави відстоювати свої інтереси на міжнародній арені, так і появою більш широких можливостей для роботи у зовнішньоекономічній сфері.
Інтенсивний розвиток ЗЕД, супроводжується пошуком нових організаційних форм, удосконалення техніки проведення зовнішньоторговельних операцій та розрахунків по них. Одночасно зростає різноманітність форм та інструментів експортного кредитування і державного втручання в міжнародні кредитні відносини, структуру ЗЕД в цілому.
Кредит відіграє важливу роль у розвитку міжнародних економічних відносин. Стимулюючи додатковий попит на ринку з боку позичальників, він сприяє збільшенню обсягів світової торгівлі. Умови кредитування експорту являються важливим фактором конкурентної боротьби окремих фірм та держав за ринки збуту, а експортний кредит став нормою міжнародної торгівлі багатьом видам товарів, в першу чергу машинами та обладнанням.
Попит учасників ЗЕД на кредити для проведення торгівельних операцій пов’язаний з виникненням ризику, який виникає із несплатою за поставленні товари та надані послуги покупцям за кордоном. Даний ризик виникає найчастіше у випадку використання у зовнішньоекономічному контракті умови відтермінування платежу. Так званий товарний кредит стає найбільш популярною формою розрахунків в міжнародній торгівлі, його називають «джерелом життєвої сили бізнесу». Але не для всіх експортерів економічно можливо надати таке джерело. Тому більшість експортерів залучаються до банківського кредитування ЗЕД.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення проблеми. Традиційні форми і методи проведення зовнішньоекономічних операцій і фінансування угод в сфері ЗЕД заміняються новими нетрадиційними, які мають комбінований багатоступінчастий характер. Питанням дослідження...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу