*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт з виробничої практики магістра на ДП «Херсонський морський торговельний порт»

отчеты по практике, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 252

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП………………………………………………………………………….….3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ…………………….……6
2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ……………………………………………………….6
3. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КРЕДИТІВ…………………………….……..12
4. АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………………….17
5 АНАЛІЗ ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЯ ПОЗИЧОК……………………..........20
6. ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ………………………....21
7. АНАЛІЗ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ…………………………….24
8 ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ
ПАТ КБ «Райффайзен Банк Аваль»…………………………………………….27
9. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ……………..36
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….....51
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..56


Основним завданням переддипломної практики – вибір теми «Вдосконалення механізму банківського кредитування ЗЕД українських підприємств» на матеріалах ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розробка детального плану, збір матеріалів для написання переддипломної практики, освоєння елементів професійної діяльності, необхідних для виконання намічених завдань, виявлення проблем і пошук їх рішення.
В період переддипломної практики завданнями є аналіз зовнішньоекономічних операцій банку, розробка ефективних процедур заходів що стосовно кредитування ЗЕД українських підприємств.
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап становлення ринкових відносин в економіці України характеризується посиленням ролі банківської системи у стимулюванні економічного зростання, що визначається активізацією кредитних вкладень комерційних банків у реальний сектор господарства. Кредитування як фундаментальна складова діяльності банків є головним джерелом забезпечення потреб підприємств у грошових ресурсах, слугуючи основою для збільшення інвестицій, сприяючи неперервності і прискоренню відтворювального процесу та зміцнюючи економічний потенціал суб’єктів господарювання.
За умов недостатнього рівня розвитку такого важливого сегменту фінансового ринку як ринок цінних паперів саме кредитна активність комерційних банків визначає перспективи стабільного функціонування і розвитку підприємств усіх галузей вітчизняної економіки. У той же час успішність та ефективність банківських кредитних вкладень у різні сектори господарства багато в чому залежить від можливостей менеджменту банківських установ здійснювати оптимальне формування і управління кредитним портфелем, забезпечуючи належну ефективність банківської діяльності при мінімально можливому рівневі ризику. Адже зростання масштабів банківського кредитування без належного врахування ризиків, що при цьому виникають, та можливостей ефективно управляти сформованим кредитним портфелем несе в собі загрозу для ефективного функціонування як окремих...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу