*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз та перспективи розвитку міжнародних розрахункових операцій ПАТ КБ «ПриватБанк»

курсовые работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы:

Год сдачи: 2013

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 302

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 6
1.1 Сутність та призначення міжнародних банківських розрахунків 6
1.2 Основні форми міжнародних розрахунків 14
1.3 Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно- імпортними операціями 20
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 31
2.1 Особливості проведення міжнародних розрахунків банком 31
2.2 Аналіз та динаміка міжнародних розрахунків банку 43
2.3 Напрями вдосконалення системи міжнародних банківських розрахунків 56
ВИСНОВКИ 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66
ДОДАТКИ 70


Процеси сучасної економічної глобалізації відбуваються у багатьох сферах, кожна з яких має власну специфіку та характеризується відповідними тенденціями розвитку. Однією з таких сфер є міжнародні розрахунково-платіжні операції з притаманними їм інструментами, методами та інфраструктурою.
Інфраструктура міжнародних розрахунків і платежів розвивається під визначальним впливом сучасної інформаційної революції, що обумовлює зміни як у технології, так і її сутнісних ознаках і функціях.
Проблеми функціонування системи міжнародних розрахунків та її структури досліджуються багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких Л. В. Руденко, З. О. Луцишин, М. І. Савлук, В. І. Мазуренко, В. В. Батрименко, В. М. Усоскін, І. А. Зарипов, А. В. Петров Л. Н. Красавіна, Р. О. Заблоцька та ін. Разом з тим, складність та суперечливість процесів, що відбуваються у цій сфері, потребує подальшого їх теоретичного обґрунтування. Зокрема, однією з невирішених проблем є наслідки впливу інформаційної революції на міжнародні, регіональні та національні платіжні системи, напрями адаптації останніх до загальносвітових тенденцій. Предметом дослідження є аналіз адаптації національних і міжнародних платіжних систем до вимог НТР, тенденції зміни ролі банків у міжнародних розрахунках та платежах.
Сучасними дослідниками платіжна система трактується як система механізмів для переказу грошових коштів між суб’єктами господарювання для розрахунків за платіжними зобов’язаннями, що виникають між ними. Відповідно до характеру здійснюваних платежів платіжні системи розрізняються як системи міжбанківських розрахунків; внутрішньобанківські платіжні системи; системи «клієнт-банк»; системи масових платежів.
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що з одного боку, комерційні банки займають визначальну роль в системі міжнародних кредитно-фінансових відносин, як інструменту придбання і постачання валютних ресурсів, а з іншого – з розвитком міжнародних відносин стираються кордони між...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу