*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Філософія мови

курсовые работы, Философия

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 324

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ МОВИ 5
1.1 Мова як об’єкт філософських досліджень 5
1.2 Сутність філософії мови. Представлення сутності мови у науково зорієнтованій філософії мови 8
1.3 Філософія мови і інші напрями дослідження мови, що
спираються на філософію 13
РОЗВИТОК ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ 16
2.1 Філософія мови в XVIII ст. Лінгвофілософська концепція Г. Сковороди 16
2.2 Філософія мови у XIX ст. Лінгвофілософська концепція О. Потебні 19
2.3 Тенденції розвитку сучасної української філософії мови 28
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Актуальність теми дослідження. У наш час мовна проблематика повною мірою зберігає свою актуальність – більш того, набуває статусу одного з центральних об'єктів філософського осмислення. Мова – унікальний феномен людської реальності і є, мабуть, єдино можливий шлях проникнення в її суть.
Мова постійно привертає до себе увагу на одній стороні світу і викликає бурхливі дебати на другій - серед філософів, теоретиків та багатьох інших, Людська мова є унікальною, вона безперервно утворює або породжує (генерує) мовлення, що визначає її серед інших комунікативних систем - живих чи механічних. Цей унікальний людський атрибут разом зі своїми похідними з давніх часів був приводом для численних суперечок. Дискусії щодо природи мови відтворюються з кожним кроком у розвитку гуманітарного знання. Сьогодні це є однією з головних дискусійних проблем у філософії мови.
У суспільстві здійснюється поворот від суб’єкта, який пізнає світ та його мислення до вивчення логіки і мови як об’єктів епістемології. Це означає переформування традиційних філософських питань як питань про мову, адекватне розуміння констатуючої ролі мови по відношенню до практики та здатне ефективно усувати багато з тих проблем, котрі намагаються вирішити філософи-професіонали.
Якщо ми розглянемо існуючі уявлення про мову як про об'єкт осмислення і дослідження, то побачимо, що ці уявлення нетотожні в різних видах теорій мови. При цьому протягом більше двох тисяч років європейської традиції досліджень мови філософські та емпіричні теорії мови не мали строгого розмежування і лише в останні два століття відмінності в підходах оформляються в самостійні галузі дослідження як в рамках філософії, так і в позитивній науці.
Питання історії філософії мови досліджували такі сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені, як Є. К. Бистрицький, К. К. Жоль, Б. О. Парахонський, Ю. І. Сватко, М. М. Бахтін, Ю. С. Степанов, Г. Ф. Щедровицький, В. А. Звєгінцев.
Праці українських лінгвофілософів дають підстави висловити впевненість у...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу