*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка елективного курсу «Фізика в професії моряка»

курсовые работы, Физика

Объем работы: 75 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 328

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І Теоретичні засади впровадження профільного навчання
у загальноосвітні навчальні заклади 6
1.1. Профільне навчання: мета і принципи 6
1.2. Структура профільного навчання 10
1.3. Форми організації профільного навчання 13
1.4. Перехід на профільне навчання як методична проблема 15
РОЗДІЛ 2 Розробка елективного курсу «Фізика в професії моряка» та підготовка вчителів до його упровадження 23
2.1 Елективний курс «Фізика в професії моряка» 23
2.1.1 Пояснювальна записка 23
2.1.2 Тематичне планування 24
2.1.4 Орієнтована тематика учнівських навчальних проектів з курсу 26
2.1.5 Зміст навчальних занять елективного курсу 26
2.2 Експериментальне дослідження 68
2.2.1 Опитування учнів основної школи про елективні курси як форму реалізації варіативної складової змісту фізичної освіти 68
2.2.2 Результат опитування учнів про доцільність і зміст елективного курсу «Фізика в професії моряка» 69
2.2.3 Незалежна експертиза елективного курсу «Фізика в професії моряка»………………………………………………………………………...72
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….75


Політичні, економічні та соціальні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві відображаються так чи інакше в освітній сфері. Науково - технічний прогрес і зміни на виробництві зумовили появу на ринку праці нових видів професій, які потребують глибоких знань з конкретного предмету. Їх об’єм з кожним роком збільшується, що призводить до поглиблення і насичення шкільних програм новим навчальним матеріалом або зумовлює появу нових навчальних дисциплін. Досвід роботи у школі показує, що це призводить до колосального навантаження учнів, яке важко витримати дорослій людині.
Одним із способів розв’язання цієї проблеми є перехід старшої школи на профільне навчання, яке дає змогу вивчати поглиблено старшокласникам лише ті предмети, які готують їх до усвідомленого вибору професії та подальшого професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного виробництва.
Важливою складовою профільного навчання є елективні курси, основною метою яких є задоволення індивідуальних пізнавальних потреб учнів, поглиблення та розширення їх знать з предмету, підготовка до відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.
Дослідження стану готовності вчителів фізики до розробки і викладання елективних курсів засвідчило, що більшість з них не розуміє цілей переходу старшої школи на профільне навчання, не знає особливостей навчання школярів у профільних класах, необізнана зі специфікою елективних курсів та їх відмінністю від факультативів, не готова до розробки програм елективів та їх викладання.
Зазначене обумовило вибір теми нашого дослідження: «Методика розробки і впровадження елективних курсів з фізики для учнів основної школи».
Об’єктом дослідження було обрано профільне навчання учнів з фізики.
Предмет дослідження – розробка елективного курсу «Фізика в професії моряка» як складового варіативного компоненту допрофільного навчання учнів фізики.
Мета роботи полягає у розробці елективного курсу «Фізика в професії моряка» та підготовці вчителя до...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу