*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Теоретичні та методичні засади розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання фізики

дипломные работы, Физика

Объем работы: 78 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 269

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Розвиток творчого мислення учнів як педагогічна проблема 7
1.1 Поняття про мислення, його структуру, функції та види…………... 7
1.2 Особливості творчого мислення та його структура ………………...11
1.3 Методи розвитку творчого мислення учнів у навчанні фізики ……18
1.4 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках
фізики як необхідна умова розвитку їх творчого мислення …………...25
РОЗДІЛ 2 Теоретичні та методичні засади розвитку творчого
мислення учнів у процесі навчання фізики 34
2.1 Когнітивна візуалізація як засіб творчого розвитку учнів …………34
2.2 Розвиток творчого мислення учнів під час фізичного
експерименту ……………………………………………….……………..39
2.3 Розвиток творчого мислення учнів під час розв'язування
фізичних задач …………………………………………………….…..…..47
2.4 Навчальні проекти як засіб розвитку творчого
мислення учнів основної школи …………………………………………54
РОЗДІЛ 3 Експериментальна перевірка ефективності
методики розвитку творчого мислення Учнів на уроках фізики 59
3.1 Організація проведення педагогічного
експерименту ……………………………………………………………...59
3.3 Результати педагогічного експерименту та їх аналіз ………………64
ВИСНОВОК 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73
ДОДАТОК 78


Сучасне українське суспільство ставить завдання формувати людину “нового покоління”, яка б відмовилася від застарілих стандартів та стереотипів, людину, що здатна творчо мислити, самостійно приймати рішення, брати активну участь у житті суспільства, розв’язувати складні проблеми сьогодення. У зв’язку з цим однією з основних проблем, яка в наш час турбує багатьох учених, є проблема розвитку творчого мислення.
Традиційна фізична освіта озброює учнів знаннями, на основі яких формуються поняття, уміння вирішувати типові завдання, виконувати лабораторні роботи, пояснювати фізичні явища. Проте скорочення часу на вивчення фізики й інших природничих дисциплін приводить до того, що недостатньо уваги приділяється розвитку творчого мислення учнів. При обговоренні проблем сучасної освіти все частіше підкреслюється, що важливо сформувати в учнів не тільки знання, уміння й навики, але й такі якості творчої особистості, як ініціативність, індивідуальність, самостійність і гнучкість у вирішенні проблем.
Фізична освіта ставить за мету навчити учнів вирішенню практично значущих проблем. Проте форми навчання на уроках фізики традиційно орієнтовані на повторення, заучування матеріалу і репродуктивну навчальну діяльність, не забезпечують розвитку творчого мислення. Тому особливо актуальним стає пошук нових ефективних підходів до викладання фізики, сприяючих формуванню творчої особистості, готової до вирішення значущих, життєво важливих проблем, орієнтованих на формування компетентності.
Аналіз актуальних досліджень. Творче мислення розглядається як здатність знаходити принципово нові, унікальні розв'язання, генерувати незвичайні і новаторські ідеї, створювати нові продукти. Синонімами творчого мислення є креативне (Дж. Гилфорд, Л. Кронбах, Н. Марш, Ф. Хеддон, Е. Торренс), продуктивне (3. Калмикова и А. Матюшкин, Я. Пономарев), дивергентне (А. Савенков), евристичне мислення, що відображає складність природи цього психологічного процесу, неможливість обрання загальних еталонів...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу