*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Екзистенціальна філософія: суть та різновидності

курсовые работы, Философия

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 232

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ: СУТЬ ТА РІЗНОВИДНОСТІ 5
1.1 Предмет, основи поняття та принципи філософії екзистенціалізму 5
1.2 Основні проблеми філософії екзистенціалізму 10
1.3 Екзистенціалізм у філософії України 13

РОЗДІЛ 2 ПРЕДСТАВНИКИ ФІЛОСОФІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАНІЗМУ 15
2.1 Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера 15
2.2 Екзистенціальна філософія К. Ясперса 18
2.3 Екзистенціалізм Сартра та А. Камю 19

ВИСНОВКИ 24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25


Відомо, що в різні історичні епохи пропонувалися нові трактування проблематики, пов'язаної з людиною, з її місцем у світі і ставленням до світу: мінялися пріоритети та аспекти її осмислення.
Актуальність дослідження проблеми зумовлена складністю процесів розвитку світової спільноти наприкінці XX – початку XXI ст. Низка глобальних викликів, соціальна напруженість у цілком успішних соціумах, поява нових центрів соціально-політичного впливу потребують переосмислення владних відносин, формування нових підходів до складових політичної культури.
Висуваючи ідею абсолютної унікальності людського буття, представники екзистенціалізму зосереджувались навколо проблем буття, гуманізму, свободи і відповідальності, смерті як найпотаємнішої суті людського існування, проблеми часу як характеристики буття людини та ін. Дослідники і критики екзистенціалізму називають його “філософією розпачу”, “філософією свободи”, “філософією творчості”, “філософією індивідуалізму”. Таке неоднозначне тлумачення пов'язане з тим, що в екзистенціалізмі буття людини постає в його тимчасовості, у реальній долі пересічної людини.
Особливостям філософії “позитивного екзистенціалізму” присвячені публікації таких дослідників, як С.В. Курбатов, Б.Майорка, С.Каппеліні, Т.В. Комісарова, А.Л. Зорін, Б.А. Головко, О.О. Беслюбняк та ін.
У сучасному суспільстві, де відбувається пошук соціальної, політичної та культурної ідентичності, не втрачають актуальності дослідження екзистенційної парадигми та її впливу на сьогодення.
Філософія сьогодні є засобом критичного аналізу, усвідомлення найзначніших, універсальних процесів і проблем, від яких залежить розвиток сучасної цивілізації. Все більшого значення в осмисленні світу набуває принцип єдності протилежностей, їх гармонійного поєднання для усвідомлення загальнолюдських інтересів і цінностей, для відвернення загрози самознищення людства, для збереження життя на планеті.
Аналізуючи сучасний стан світової філософії, слід мати на увазі, що в існуючих...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу