*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Джерела виникнення та принципи класифікації міжмовних омонімів

дипломные работы, лингвистика

Объем работы: 54 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 363

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Джерела виникнення та принципи класифікації
міжмовних омонімів 6
1.1 Історія вивчення проблеми міжмовної омонімії у слов’янському мовознавстві 6
1.2 Питання про доцільність терміну «міжмовна омонімія»
та поняття «фальшиві друзі перекладача» 9
1.3 Словники міжмовних омонімів: історія виникнення
та перспективи розвитку 17
Розділ 2. Дослідження міжмовної омонімії у Польському
мовознавстві 24
2.1 Польсько-українські та польсько-російські, неповні
лексичні пaрaлeлі як причина інтерференції 24
2.2 Структурно-семантична та генетична характеристика польсько- української міжмовної омонімії 33
2.3 Спостереження над польсько-українськими та
польсько- російськими міжмовними омонімами 41
Висновки 50
Список використаних джерел 54


Наукове опрацювання проблеми міжмовної омонімії лексичних одиниць у споріднених і неспоріднених мовах має свою історію та певні перспективи вивчення. Сучасні дослідження засвідчують два підходи для вивчення міжмовної омонімії - перекладознавчий, пов'язаний з омонімією реалій під час перекладу з однієї мови на іншу (И. Влчек, С. Влахов, С.Флорін, та інші) й контрастивний, в основі якого - зіставлення лексичних корелятів у двох мовах, як споріднених, так і генетично віддалених, а також виявлення наслідків контактування мов, лексичних запозичень (В. Акуленко, Л. Бублейник, М. Кочерган, В. Манакін, А. Супрун та ін.). Незважаючи на те, що теорію міжмовної омонімії у слов'янських мовах, причини та джерела виникнення цього явища, принципи класифікації у плані як форми, так і змісту розвивали Р. Будагов, К. Готліб, В. Муравйов, проте не визначено змісту термінологічних понять та критеріїв розмежування суміжних категорій.
Існування, використання і розвиток мов призводять до нових цікавих внутрішньомовних явищ. Одним з них є міжмовна омонімія, якій у сучасній лінгвістиці присвячується багато праць. Увага лінгвістів до питань омонімії пояснюється тим, що це явище характерне для усіх мов і є однією з проблем перекладознавства: дослідники зупиняються на різноманітних об’єктах перекладу, котрі часто стають причинами суперечливих думок. Саме тому явище міжмовної омонімії ніколи не втрачало своєї актуальності, а отже і інтересу мовознавців.
У сучасному, передусім слов’янському, мовознавстві омонімія становить окрему лексичну категорію, яка має самостійний лінгвістичний статус (не зважаючи на розбіжності у поглядах на міжмовні омоніми і неоднозначність термінології), хоча і розглядається у зв’язку з суміжними та подібними поняттями – паронімією та полісемією.
Опрацювання цієї частини словникового складу споріднених мов є актуальним і необхідним, особливо для лексикології та лексикографії, але чи не найбільшу потребу в цьому відчувають теоретики і практики перекладу, як,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу