*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стилістична диференціація сучасної української мови

курсовые работы, лингвистика

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 267

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 СТИЛІСТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6
1.1. Принципи розмежування функційних стилів 6
1.2. Характеристика стилів сучасної української мови 13
1.2.1. Розмовний стиль 13
1.2.2. Художній стиль 15
1.2.3. Науковий стиль 17
1.2.4. Публіцистичний стиль 20
1.2.5. Офіційно-діловий стиль 22
РОЗДІЛ 2 ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЯК СИНТЕЗ ТРЬОХ СТИЛІВ: НАУКОВОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ТА РОЗМОВНОГО 24
2.1 Поняття професійного мовлення в сучасному мовознавстві 24
2.2 Стилістичні різновиди фахового мовлення філолога 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37


Актуальність теми виходить із дослідження стилістичних особливостей мовлення. Мова являє собою складне суспільне явище. Це своєрідна система систем (підсистем), що перебуває у постійному взаємозв`язку й розвитку. Мова існує для передачі суспільно значущого процесу мислительної діяльності.
Під час мовлення виявляється механізм мови. Мова і мовлення взаємозв`язані. Мовленнєві акти є узагальненими формати передачі інформації, формами спілкування, вони реально існують у мовленнєвій діяльності людини.
Стилістика мови вивчає стилістичні засоби мови. Її називають ще описовою стилістикою.
Знання стилістики сприяють підвищенню грамотності людини, виробляють уміння користуватися мовними засобами у різних сферах спілкування і в різних життєвих ситуаціях. Школярі, вивчаючи лексичні, фонетичні, граматичні явища мови, повинні засвоїти стилістичні особливості звукової системи мови, граматичних форм і категорій у зв’язку з певними мовними стилями. Стилістичних навичок таким чином учні набувають протягом вивчення всього шкільного курсу мови, а не тільки окремих його тем.
Досить плідною в цьому плані є ідея вивчати мову у функціонально-стилістичному аспекті
Оскільки стилістика мови об’єднує в собі стилістичні засоби і стилістику мовлення, досліджує суспільне вживання цих засобів, у методичній літературі виділяються дві групи стилістичних умінь і навичок: ті, що пов’язані із засвоєнням стилістично забарвлених засобів мови, й ті, що спрямовані на оволодіння стилістично диференційованим зв’язним мовленням. Перша група передбачає вироблення вміння бачити або помічати та оцінювати стилістично забарвлені мовні засоби, співвідносити їх із сферою вживання; друга – аналізувати, конструювати зв’язні тексти і редагувати їх стиль.
Серед підходів, котрі розробляються нині українською лінгводидактикою, особливу увагу привертає функціонально-стилістичний аспект у формуванні культури мовлення в усіх ланках мовної освіти (М.Вашуленко, О.Біляєв, Т.Донченко, Л.Златів, В.Мельничайко,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу