*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організації проведення позакласної роботи з математики

курсовые работы, математика

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 337

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ 4
1.1 Сутність, поняття позакласної виховної роботи 4
1.3 Форми організації позакласної роботи з математики 5
1.3 Формування інтересу до математики в молодших класах 12
РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 15
2.1 Проведення хвилинки цікавої математики для учнів молодших класів 15
2.2 Гурткова робота з математики 22
2.3 Використання інформаційних технологій в позакласній роботі з
математики у початкових класах 24
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

Актуальність дослідження. Формування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної української національної школи. У розвитку названих якостей особистості молодшого школяра велике значення має позакласна робота, зокрема позакласна робота з математики.
Дуже часто цей вид навчання й виховання проводиться в старших класах. Чомусь вважається, що молодші учні до неї ще не доросли. Та таке твердження є безпідставним. Адже саме в цьому віці діти найглибше й з найбільшою цікавістю пізнають світ. Вони, як показує неодноразовий досвід педагогів, з величезним задоволенням займаються математикою в позаурочний час. В такий спосіб діти не лише краще пізнають навколишній світ, а й розвивають мислення, вчаться аналізувати, порівнювати і зіставляти, узагальнювати, конкретизувати, абстрагувати від часткового, робити умовиводи. Звісно, вчитель на уроці не може охопити розвиток цих вмінь у всіх дітей, він не встигає також і виховувати всіх учнів в правильному напрямку на класних заняттях. А коли дитина, за своїм власним бажанням, відвідуватиме математичні позакласні заходи, то вона й на уроках буде більш зацікавлено ставитись до навчального матеріалу, вона краще розумітиме й засвоюватиме його. Відповідно й покращаться її результати навчання з інших предметів загалом та математики зокрема.
Позакласна робота з математики має також важливе виховне значення. Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Участь у позакласній роботі дає можливість оцінити красу думки чи способу розв’язку, а отже розвиває естетичні почуття. Організація позакласної роботи з математики повинна базуватися на гуманістичних засадах. "Освіта звернена до людської істоти не як до економічного фактора, але як до мети розвитку. Домогтися розквіту талантів і здібностей, які...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу