*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасні технології навчання з використанням коп’ютера в навчально-виховному процесі

курсовые работы, география

Объем работы: 48 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 320

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 5
1.1 Використання комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі 5
1.2 Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів 8
1.3 Використання мультимедійних технологій в навчально- виховному процесі сучасної загальноосвітньої школи 17
РОЗДІЛ ІІ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 20
2.1 Програмне забезпечення навчально-виховного процесу 20
2.2 Використання інформаційних та мультимедійних технологій
на уроках географії 24
2.3 Використання навчально комп'ютерних програм в процесі вивчення географії 34
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45
ДОДАТКИ 48


Актуальність обраної теми пояснюється використанням сучасних інформаційних технологій в освіті і принципи впровадження комп’ютерів в навчальний процесу. Такий факт, як поява спеціалізованих періодичних видань, літератури загально-педагогічного порядку із проблем комп'ютеризації й безлічі відповідних методичних розробок говорить про існування й гостру актуальність даної проблеми для сучасної школи на всіх її рівнях.
Сучасна наука зосереджує увагу на теоретичній розробці концепції й структурно-організаційних моделей комп'ютеризації утворення, тому що на даний момент, через відсутність стабільних позицій у цьому питанні, реальна комп'ютеризація навчального процесу на місцях фактично відсутній.
Перед сучасною школою постало завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві через формування відповідних компетентностей у процесі навчання. Щоб стати людиною ХХІ століття, сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими комп’ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми різних культур. Необхідно підвищувати мотивацію до навчання учнів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості навчання учнів.
Обґрунтування невідкладної необхідності впровадження комп'ютерної й мікропроцесорної техніки в шкільну практику містить два основних, тісно зв'язаних між собою доданків. По-перше, величезні техніко-операційні можливості комп'ютера несуть у собі непорівнянний з технічними засобами, що раніше застосовувалися, навчання, дидактичний матеріал, що може й повинен бути реалізований у навчально-виховному процесі. По-друге, справжня дієвість науково-технічного прогресу (а широке застосування комп'ютерів - один з найяскравіших його проявів) у вирішальному ступені залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу