*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Лишайників національного парку «Олешковські піски»

курсовые работы, биология

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 308

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Історія вивчення лишайників степової зони півдня україни 5
РОЗДІЛ 2 Фізико-географічні умови на території дослідження 8
2.1 Геологічна будова 8
2.2 Рельєф 10
2.3 Кліматичні умови 11
РОЗДІЛ 3 Загальна характеристика лишайників 13
3.1 Анатомо-морфологічна будова лишайників 13
3.2 Види розмноження 16
РОЗДІЛ 4 Лишайників національного парку «олешковські піски» 18
4.1 Таксономічний список 18
4.2 Екологічні особливості 22
4.3 Лишайники, що занесені до Червоної книги України 25
РОЗДІЛ 5 Практичне та господарське значення лишайників 31
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

Актуальність теми. Лишайники є одним з компонентів утворення та функціонування природних екосистем, які внаслідок антропогенного навантаження поступово трансформуються та деградують. Проведення інвентаризації флори лишайників є невід’ємною складовою частиною досліджень загальної флори будь-якої території, через те, що лишайники є більш консервативною групою ніж вищі рослини, і саме флора лишайників може точніше відображати ступінь змін досліджуваних територій, в тому числі і природоохоронних об’єктів. Крім того, існує потреба в наявності основи для об’єктивної оцінки зміни флори лишайників у часі та просторі, а для досягнення цього потрібні закатовані ареали видів.
Важливим питанням є охорона природних екосистем, яка здійснюється завдяки мережі природно-заповідних об’єктів, однак ліхенофлора заповідних територій регіону майже не вивчалась. Таким чином, вивчення ліхенофлори степової зони південного заходу України та її особливостей викликає як науковий, так і практичний інтерес.
Сучасні науково-технічні, промислово-економічні досягнення людства суперечать законам еволюції природи та її гомеостатичному розвитку, зростання антропогенного впливу і нераціональне природокористування призвели до глобальної проблеми збереження біорізноманіття. Пустино-степовій екосистеми, що не зазнали значних антропогенних трансформацій, збереглися в Україні на обмежених територіях (у низці об’єктів природно-заповідного фонду). Особливу увагу привертає до себе вивчення ліхенобіоти на території Національно парку «Олешковські писки» остільки території пустелій мають природній стан і ліхенологічні дослідження є досить актуальними.
Мета та завдання дослідження. Мета роботи - вивчити видове різноманіття ліхенофлори на території Національно парку «Олешковські писки» та проаналізувати її особливості.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
– вивчити видовий склад лишайників ліхенофлори степової зони півдня України;
– провести таксономічний аналіз ліхенофлори...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу